Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.123-29
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 123 2016
Metodologiczne aspekty badań nad rozwojem społeczeństwa informacyjnego
(Methodological aspects of the researches on the development of the information society)

Authors: Piotr Sienkiewicz
Akademia Obrony Narodowej
Keywords: information society model of development system of systems methodological barri-ers
Year of publication:2016
Page range:9 (311-319)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In the article, the essentials methodological problems of the researches regarding the information society are presented, the perception of the current information society as the “system of systems” included. Also the complexity of the societal structure as the process steerable to some extend only, and the net of multifaceted relations(feedbacks) are described. The methodological barriers and the general model of the researches on the development of the information society are formulated.
Download file

Article file

Bibliography

1.Zagrożenia, wyzwania, Fundacja Rozwoju Telekomunikacji, Kraków.
2.Lamentowicz W. (2015), Strategia państwa: teoria państwa aktywnego wobec sił spontanicznych, Elipsa, Warszawa.
3.Lamentowicz W. (2014), Efekt Tsunami. Granice strategii państwa, Częstochowa.
4.Naisbitt J. (1997), Megatrendy, Rebis, Poznań.
5.Sienkiewicz P., Nowak J.S. (2009), Społeczeństwo informacyjne. Krok naprzód, dwa kroki wstecz, PTI, Katowice.
6.Sienkiewicz P. (2013), 25 wykładów, AON, Warszawa.
7.Sienkiewicz P. (2015), Ontologia cyberprzestrzeni, Zeszyty Naukowe WWSI,
8.nr 13, Warszawa.
9.Sienkiewicz P. (2015), Ryzyko w modelach rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 852, Szczecin.