Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.123-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 123 2016
Sport jako platforma komunikacyjna w społeczeństwie informacyjnym
(Sport as a communication platform in the information society)

Authors: Paweł Kuźbik
Uniwersytet Łódzki, Katedra Zarządzania, Wydział Zarządzania
Keywords: information society sport communication social media Internet
Year of publication:2016
Page range:10 (91-100)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the article is to show how Sport becomes an excellent communication platform in the information society. New virtual world conditions force the search for new forms of communication, because existing forms are no longer sufficient.
Download file

Article file

Bibliography

1.Baranowska-Skimina A. (2014), Nie ma sportu bez Facebooka?, http://www.egospodarka.pl/117693,Nie-ma-sportu-bez-Facebooka,1,93,1.html [dostęp 19.01.2016)
2.Borowski W. (2014), Prawda o fanach – badania, McCann Truth Central, http://www.egospodarka.pl/117693,Nie-ma-sportu-bez-Facebooka,1,93,1.html [dostęp 19.01.2016].
3.Coates J.F. (1995), Komunikacja w biznesie w trzecim tysiącleciu, Transformacje, nr 1–2.
4.Douglas L., (2012), The Importance of ‘Big Data’: A Definition, www.gartner.com [dostęp 18.01.2016].
5.Gibson M. (2010), Tracking Facebook Friendships Creates a Stunning Global Map, Time, 14.10.2010, http://newsfeed.time.com/2010/12/14/tracking-facebook-friendships-creates-a-stunning-global-map/#ixzz18HuBaV8g [dostęp 19.01.2015].
6.Golka M. (2005), Czym jest społeczeństwo informacyjne, „Ruch Prawniczy, Ekono-miczny i Socjologiczny”, rok LXVII, zeszyt 4.
7.Greenwell T.Ch, Danzey-Bussell L.A., Shonk D.J. (2014), Managing Sport Events, Human Kinetics, Champaign.
8.Hanarz J. (2007), Rynek: PR organizacji sportowej, Marketing w praktyce 8/2007, http://marketing.org.pl/archiwum/index.php/go=2/act=2/aid=m46a8ab9134056 [dostęp 19.01.2016].
9.Kowalewska I. (2015), Badanie IAB Polska. E-Konsumenci, cz. VIII: Sport i turystyka, Consumer Journey Online, IAB Polska, kwiecień.
10.Kuźbik P. (2013), Social media and the development of corporate social responsibility in sports organization, w: CSR Trends. Beyond Business as Usual, red. J. Reichel, Wyd. CSR Impact, Łódź.
11.Mullin B.J. (2000), Characteristics of Sport Marketing, w: Successful Sport Management, ed. H. Appenzeller, G. Lewis, Carolina Academic Press, Durham.
12.Nowak J. (2005), Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje, w: Społeczeństwo informacyjne 2005, red. G. Bliźniuk, J. Nowak, Wyd. PTI, Katowice.
13.Roszkowska-Śliż M. (2012), CSR 2.0, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu w czasach Web 2.0, w: Społeczna odpowiedzialność biznesu w nowej gospodarce, red. P. Płoszajski, Wyd. OpenLinks, Warszawa.
14.Tapscott D. (2009), Grown Up Digital: How The Net Generation is Changing Your World, McGraw-Hill,
15.Waśkowski Z. (2015), Wykorzystanie teorii interesariuszy w procesie kształtowania strategii marketingowej organizacji sportowych, Polityki Europejskie. Finanse i Marketing, nr 13 (62).
16.Wilk A.M. (2000), Państwo w dobie społeczeństwa informacyjnego – perspektywa strategicznych zmian, w: Internet 2000. Prawo – ekonomia – kultura, red. R. Skubisz, Lublin.
17.Wojtoń M. (2013), Sport jako element kultury popularnej, w: Sport w mediach, red. M. Jarosz, P. Drzewiecki, P. Płatek, Wyd. Elipsa, Warszawa.
18.www.pl.wikipedia.org [dostęp 18.01.2016].