Search

Result: Found records: 70.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Social media and tourism. The analysis of selected current and future research trends
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Go to
2. Analiza postaw internautów wobec marki w mediach społecznościowych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
3. Wykorzystanie social media w zarządzaniu wizerunkiem marki w sytuacji kryzysowej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
4. Wykorzystanie narzędzi social media marketingu przez polskie organizacje pozarządowe w komunikacji z otoczeniem na rzecz promocji zdrowia
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
5. Instytucjonalizacja form społecznej dyfuzji informacji w Internecie
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Go to
6. Marketing internetowy w mediach społecznościowych
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Go to
7. Wirtualizacja komunikacji marketingowej w kontekście przemian pokoleniowych i zmian stylów życia
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
8. Użytkownik social media i wzory jego zachowań konsumenckich na rynku turystyki muzealnej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
9. Wykorzystanie mediów społecznościowych przez organizacje non profit
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
10. Social media w komunikacji marketingowej wykorzystywane przez polskie urzędy wojewódzkie w promocji zdrowia
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
11. Aktywność polskich przedsiębiorstw w kanałach mobilnym i społecznym – aspekt marketingowy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
12. Media społecznościowe jako narzędzie budowania relacji przedsiębiorstwa z klientem
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
13. Wymiana wartości niematerialnych w mediach społecznościowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
14. Efekty wykorzystania konwergencji mediów społecznych i mobilnych w marketingu. Studium badawcze
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
15. Zarządzanie promocją przedsiębiorstwa w internecie przy użyciu portalu Pinterest
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
16. Wpływ mediów społecznościowych na zarządzanie procesowe w organizacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
17. Pełna cyfryzacja sektora gospodarki i jej możliwe konsekwencje – przykład mediów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
18. Publiczne zasoby informacyjne w mediach społecznościowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
19. Przejęcie tradycyjnych funkcji komunikacji interpersonalnej przez kanały elektroniczne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
20. Sport jako platforma komunikacyjna w społeczeństwie informacyjnym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
21. Elektroniczne komunikowanie publiczne jednostek samorządu terytorialnego w mediach społecznościowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
22. MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA ZAANGAŻOWANIA KONSUMENTÓW WOBEC MARKI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH ZA POMOCĄ HUMORU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
23. POMIAR ZAANGAŻOWANIA WOBEC MARKI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH – UJĘCIE MODELOWE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
24. BEHAWIORALNE ZAANGAŻOWANIE KLIENTÓW W PRZESTRZENI WIRTUALNEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
25. Portale społecznościowe jako element społeczeństwa informacyjnego
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Go to
26. Marketing analysis of social media – definition considerations
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Go to
27. Social media adoption in local governments. The case of Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 21, 1/2017 2017 Go to
28. Social media as a relationship marketing tool of modern university
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
29. Marketing communication instruments used by the retail chain on the Internet
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
30. Use of social media by public transport operators
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
31. ICT jako narzędzie ułatwiające komunikację organizatorów transportu publicznego z otoczeniem
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
32. Perspektywy rozwoju social media marketingu w komunikacji z pacjentami 55+ w aspekcie zagrożenia wykluczeniem cyfrowym
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
33. Emocje w marketingu w świetle rozważań teoretycznych oraz wyników badania jakościowego
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
34. Budowanie marki osobistej w mediach społecznościowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
35. Popularność mediów społecznościowych wśród różnych generacji
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
36. Wielowymiarowa analiza mediów społecznościowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
37. Media społecznościowe w komunikacji sieci komórkowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
38. Mechanizmy funkcjonowania mediów społecznościowych. Kłamstwo w kulturze popularne
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Go to
39. Kreowanie wizerunku marki w mediach społecznościowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
40. Media społecznościowe w procesie planowania rozwoju turystyki w skali regionalnej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
41. Formy aktywności sfery biznesu w komunikacji marketingowej z wykorzystaniem mediów społecznościowych na przykładzie Lenovo Polska
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Go to
42. Rola portalu społecznościowego Twitter w promocji mikro i małego przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
43. Efektywność inbound marketingu – wybrane problemy pomiarowe
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Go to
44. Formy kreowania marki w mediach społecznościowych i ich percepcja wśród pokolenia Z
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
45. Media społecznościowe w procesach komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
46. The importance of social media marketing in promoting health in the opinion of inhabitants of Gliwice
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
47. Włączenie konsumentów w proces rozwoju innowacji produktowych przy wykorzystaniu mediów społecznościowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
48. Identyfkacje terytorialne a nowe media. Więź lokalna a więzi internetowe
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2017 2017 Go to
49. Komunikacja wewnętrzna – innowacyjny aspekt współczesnego zarządzania organizacją
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
50. Palcem na smartfonie, czyli o prześlizgiwaniu się po relacjach
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2017 (22) 2018 Go to
51. Media społecznościowe jako determinanta rozwoju usług turystycznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Go to
52. Content marketing w aspekcie ewolucji funkcji internetu i rozwoju koncepcji marketingu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Go to
53. Marketing online następcą marketingu tradycyjnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Go to
54. Synergy between social media marketing and maps of health needs in oncology – on the example of defining the potential of social media marketing in promoting health behaviors among junior high school students
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Go to
55. Wykorzystanie aplikacji mobilnych mediów społecznościowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/2 2018 2018 Go to
56. Rola social mediów w działalności artystów i projektantów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Go to
57. Polityka medialna Unii Europejskiej wobec problemu ochrony prywatności w nowych mediach
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Go to
58. Peculiarities of Power Transformation in the Modern Georgia
(Acta Politica Polonica)
4/2018 (46) 2018 Go to
59. Zum Thema Cyber-Mobbing in der zeitgenössischen deutschen Jugendliteratur
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 29 2020 Go to
60. Social media in the marketing communication of Polish banks
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Go to
61. The importance of social media in financial services’ selling
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Go to
62. Information and communication technologies (ICT) in banking sector
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Go to
63. Shaping the relationships of young consumers based on video content in the social media environment in the light of data clustering
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
64. The use of social media in employer branding in the light of the research on the ICT sector enterprises
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
65. Od utrwalania do interakcji. Ewoluowanie praktyk autobiograficznych w internecie
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (16) 2021 2021 Go to
66. Wpływ internetu na sposób komunikowania polityków z elektoratem
(Acta Politica Polonica)
1/2022 (53) 2022 Go to
67. Social Media and Political Participation among Youth in South-Eastern Nigeria: A Case Study of 2015 and 2019 General Elections
(Acta Politica Polonica)
2/2022 (54) 2022 Go to
68. Aktywność posłów IX kadencji Sejmu RP na TikToku – analiza zagadnienia
(Acta Politica Polonica)
1/2023 (55) 2023 Go to
69. Kontekstualizacja użyć nazwy barszcz ukraiński w mediach społecznościowych po 24 lutego 2022 roku
(Studia Językoznawcze)
t. 22, 2023 2023 Go to
70. Wykorzystanie bloga internetowego jako nowoczesnego narzędzia służącego do kreowania wizerunku wybranych polskich firm w branży modowej
(Acta Politica Polonica)
1/2024 (57) 2024 Go to
Page