Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.123-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 123 2016
Elektroniczne komunikowanie publiczne jednostek samorządu terytorialnego w mediach społecznościowych
(Public electronic communication of local governments units in social media)

Authors: Ewelina Kancik-Kołtun
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Keywords: electronic communication cities social media Facebook
Year of publication:2016
Page range:9 (149-157)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This article focuses on public electronic communication of local government units in social media. The author performed research on official social profiles of urban communes in Lublin voivodship on Facebook. In the introduction she presents terms and research methods. Further the activity of cities on Facebook is tested and later she analyzes certain profiles structurally by the prism of effective public communication (informing and marketing). Finally, the posts and communication of offices are analyzed.
Download file

Article file

Bibliography

1.Dobek-Ostrowska B. (2002), Teorie komunikowania publicznego i politycznego, Wrocław: Wydawnictwo Astrum.
2.Evans D. (2012), Social media marketing. An hour a day, Indianapolis.
3.Castells M., Himanen P (2009), Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
4.Jakobson R. (1989), W poszukiwaniu istoty języka 2, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.