Search

Result: Found records: 114 (record limit: 100, number of pages: 2).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Enklawy i eksklawy aborcyjne – dynamika i źródło zmian
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2014 2014 Go to
2. Selected Factors Differentiating the Forms of Physical Activity Taken Up or Expected by the Students of PSW in Biała Podlaska
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Go to
3. The Year of Study and the Physical Activity of Students of Selected Fields of Study at the State School of Higher Education in Biała Podlaska
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 6, No. 2/2014 2014 Go to
4. Inteligentny system transportowy w mieście na przykładzie Białegostoku
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
5. The Diversity of the Place of Residence of Students and their Level of Physical Activity
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Go to
6. Założenia koncepcji New Public Management
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
7. Elektroniczne komunikowanie publiczne jednostek samorządu terytorialnego w mediach społecznościowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
8. Dekomunizacja Albanii – lustracja, wymiar sprawiedliwości i pomoc UE
(Acta Politica Polonica)
4/2014 (30) 2014 Go to
9. Generałowie i wybrani dowódcy Wojska Polskiego związani z Pomorzem Zachodnim. Pomorze militarne III., pod red. K. Kozłowskiego, A. Wojtaszaka, Szczecin 2009, ss. 387
(Acta Politica Polonica)
1/2011 (24) 2011 Go to
10. KONSUMENCKA PERCEPCJA KONCEPCJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU- WYNIKI BADAŃ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
11. KONSUMENCKA PERCEPCJA KONCEPCJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU- NA PRZYKŁADZIE FIRMY DANONE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
12. Ernst über Komik im Werk von Christine Nöstlinger: Zu der Arbeit von Małgorzata Filipowicz "Lustige Gespenster"
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
13. Ekonomiczna wartość bezpieczeństwa na szlakach turystycznych na Rysy, Giewont i na Orlej Perci
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Go to
14. Rekreacyjna wartość Tatrzańskiego Parku Narodowego
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Go to
15. Szczupła rachunkowość zarządcza - zalecany standard czy dedykowane rozwiązanie?
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
16. „Der Dritte Raum“ als Aushandlungsort des postsowjetischen Traumas. Zu Migrationsromanen von Julya Rabinowich „Spaltkopf“ und Lena Gorelik „Die Listensammlerin“
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Go to
17. Udział i rola banków komercyjnych w realizacji programów rozwoju gospodarczego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
18. Potencjalne korzyści oraz negatywne konsekwencje emisji obligacji podporządkowanych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
19. Ziemianki Królestwa Polskiego a gospodarka . Koncepcje i empiria (przełom wieków XIX i XX).
(Studia Maritima)
Vol. 28 2015 2015 Go to
20. The Assessment of the Occurrence of Benign Hypermobility Joint Syndrome in Physiotherapy Students
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Go to
21. The Influence of the 6-month Course of Nordic Walking on Patient with Parkinson's Disease - a Case Report
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Go to
22. Zur Explikation emotionaler Bedeutungsaspekte sprachlicher Äußerungen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Go to
23. Verdeutschungswörterbücher mit dem Fachwortschatz in der deutschen Sprache
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Go to
24. Sind Bilder noch Zeichen? Semiotische Sicht auf die Bilder in den modernen Medien
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Go to
25. Ryzyko jako przedmiot badania audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
26. Kollektive Bezeichnungen für bekannte Personen – Umriss eines Wortfeldes
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Go to
27. Zur Flexibilität von Idiomen im Deutschen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Go to
28. Die verschiedenen Gesichter von Christian Morgenstern: Einige Bemerkungen zu seinem Schaffen und zur Rezeption seiner Werke
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Go to
29. Robert Eduard Prutz und sein Diskurs über Gesellschaft, Politik und Literatur
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Go to
30. Zum Beleidigungspotential der von Tiernamen abgeleiteten Personenbezeichnungen im Deutschen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Go to
31. Die PF-Varianten des Expletivs in jiddischen Sätzen und ihren deutschen und polnischen Entsprechungen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Go to
32. Finansowanie inwestycji technologicznych - analiza Działania 4.3 Kredyt technologiczny w województwie łódzkim
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
33. Von de Saussure zu einem kartografischen Ansatz – die Entstehung und Fortsetzung der Reflexion generativer Transformationsgrammatik
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Go to
34. Measuring problems and performance assessing in the capital group
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
35. Fragen der Sprachverarbeitung und des Sprachbewusstseins am Beispiel des Deutschen als L2, des Englischen als L3 und des Schwedischen als L4 polnischer Germanistikstudenten
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Go to
36. Analiza i ocena płynności strukturalnej przedsiębiorstwa na przykładzie spółek z branży obuwniczej notowanych na GPW w Warszawie w latach 2015-2016
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
37. Wpływ opcji na akcje na skłonność menedżerów do podejmowania działalności badawczo-rozwojowej w perspektywie behawioralnej teorii agencji
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
38. Zu syntaktischen Aspekten der deutschen Rechtssprache im Vergleich mit der polnischen Rechtssprache
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Go to
39. Budżetowanie w wybranych przedsiębiorstwach - prezentacja wyników badań empirycznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
40. Doskonalenie jakości samooceny audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
41. Istotne czynniki wspomagające decyzję o wdrożeniu przedsięwzięcia rozwojowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
42. Integrated Reporting - Changes in Company Reporting
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
43. The scope of the use of a shared services centre in Polish communes
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
44. Depreciation in the Polish Income Tax System
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
45. Organizacja pracy w biurze rachunkowym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
46. Czy zasadne jest tworzenie perspektywy ryzyka w zrównoważonej karcie wyników?
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
47. Model dojrzałości zarządzania ryzykiem i jego aspekty procesowe oraz informatyczne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
48. Ewolucja zakresu odpowiedzialności księgowych w Rosji
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
49. Obszary zastosowań benchmarkingu w zakładzie gospodarowania odpadami
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
50. Rachunkowość w procesie zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwach w Polsce i na Ukrainie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
51. Dochód całkowity jako kategoria rachunkowości - artykuł dyskusyjny
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
52. Wykorzystanie wskaźników oceny sytuacji finansowej do wyceny wartości przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
53. Raportowanie informacji o instrumentach finansowych w sprawozdaniach z działalności spółek giełdowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
54. Zdarzenia po dacie bilansowej – przykład umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
55. Kokpity menedżerskie i Business Intelligence w zarządzaniu dokonaniami przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
56. The quality of information about business combinations under common control (BCUCC) disclosed under International Financial Reporting Standards (IFRS)
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
57. Rachunkowość kreatywna - dobra czy zła?
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
58. Czy zawód księgowego jest prestiżowy? Portrety księgowych w Polsce i w Rumunii
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
59. Legal regulations of internal audit in Poland
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
60. Wykorzystanie instrumentów rachunkowości na potrzeby zarządzania kosztami ochrony środowiska
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
61. Sprawozdanie z działalności jednostki jako źródło informacji
 o kapitale intelektualnym przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
62. Prawne i organizacyjne aspekty wspólnej obsługi administracyjnej finansowej i organizacyjnej samorządowych jednostek organizacyjnych – analiza rozwiązań organizacyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
63. Relacja między wynikiem z utrzymania i eksploatacji nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych a dochodem (stratą) z gospodarki zasobami mieszkaniowymi
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
64. Informacyjna funkcja rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
65. Wykorzystanie psychologicznych koncepcji człowieka w badaniach rachunkowości zarządczej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
66. Wybrane zagadnienia harmonizacji podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
67. Pobieranie narządów po zatrzymaniu krążenia. O nadrzędności neurologicznego kryterium śmierci nad krążeniowym – kwestie regulacyjne
(Analiza i Egzystencja)
42 (2018) 2018 Go to
68. Argumenty w sporze o legalizację eutanazji i wspomaganego samobójstwa. Część I
(Analiza i Egzystencja)
42 (2018) 2018 Go to
69. Behawioralne implikacje wdrożenia i stosowania rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
70. Withholding and Withdrawing Life-Saving Treatment: Ordinary/Extraordinary Means, Autonomy & Futility
(Analiza i Egzystencja)
42 (2018) 2018 Go to
71. Strategie argumentacyjne w debacie dotyczącej etycznych aspektów dopuszczalności donacji mitochondrialnej
(Analiza i Egzystencja)
42 (2018) 2018 Go to
72. Inhaltsverzeichnis
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Go to
73. Redaktionsseite
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Go to
74. Śmierć mózgowa - kontrowersje i uzgodnienia
(Analiza i Egzystencja)
42 (2018) 2018 Go to
75. Pobieranie narządów po zatrzymaniu krążenia. O nadrzędności neurologicznego kryterium śmierci nad krążeniowym – kwestie filozoficzne
(Analiza i Egzystencja)
42 (2018) 2018 Go to
76. Kryteria oceny relacji pomiędzy partnerami negocjacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
77. Argumenty w sporze o legalizację eutanazji i wspomaganego samobójstwa - część II
(Analiza i Egzystencja)
42 (2018) 2018 Go to
78. Inne strony początkowe
(Analiza i Egzystencja)
42 (2018) 2018 Go to
79. Inne strony początkowe
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
80. Partyjność władz miejskich: case study
(Acta Politica Polonica)
2/2018 (44) 2018 Go to
81. O fundamentach dla metafizycznego fundowania
(Analiza i Egzystencja)
45 (2019) 2019 Go to
82. Krzywdzenie a przyzwalanie na krzywdę. Część I: Status osoby postronnej
(Analiza i Egzystencja)
45 (2019) 2019 Go to
83. Krzywdzenie a przyzwalanie na krzywdę. Część II: Prawo do samoobrony
(Analiza i Egzystencja)
45 (2019) 2019 Go to
84. Krzywdzenie a przyzwalanie na krzywdę. Część III: Zewnętrzny kontekst
(Analiza i Egzystencja)
45 (2019) 2019 Go to
85. Etyczne aspekty "obrzezania"
(Analiza i Egzystencja)
51 (2020) 2020 Go to
86. Neutralność państwa wobec religii w świetle Charlesa Taylora koncepcji sekularyzacji (State’s Neutrality towards Religion in the Light of Charles Taylor’s Secularization Concept)
(Analiza i Egzystencja)
46 (2019) 2019 Go to
87. Poczucie powinności moralnej jako odkrywanie własnej tożsamości w kontekście religijnego milczenia
(Analiza i Egzystencja)
45 (2019) 2019 Go to
88. Literatura (nie) ratuje przed przemocą. Recenzja książki Jerzego Madejskiego (2018), Poetologie postrukturalne. Szkice krytyczne. (The book review)
(Analiza i Egzystencja)
46 (2019) 2019 Go to
89. Spis treści
(Analiza i Egzystencja)
45 (2019) 2019 Go to
90. O etyce niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego (On Independent Ethics of Tadeusz Kotarbiński)
(Analiza i Egzystencja)
46 (2019) 2019 Go to
91. Znaczenie koncepcji tożsamości narracyjnej na tle Jürgena Habermasa tezy o kolonizacji świata życia przez system (Identity Problem and the Loss of the Communication Skills)
(Analiza i Egzystencja)
46 (2019) 2019 Go to
92. EWOLUCJA FINANSOWANIA SEKTORA KULTURY NA POZIOMIE REGIONALNYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Go to
93. Materializm Typu-B i Treść Pojęć Fenomenalnych (Type-B Materialism and the Content of Phenomenal Concepts)
(Analiza i Egzystencja)
46 (2019) 2019 Go to
94. Problem interpretacji zasady Fiat iustitia, ruat coelum (The Problem of Interpretation of the Principle fiat iustitia, ruat coelum)
(Analiza i Egzystencja)
46 (2019) 2019 Go to
95. Spis treści
(Analiza i Egzystencja)
46 (2019) 2019 Go to
96. Drogi i bezdroża samotności
(Analiza i Egzystencja)
51 (2020) 2020 Go to
97. Dwa sposoby interpretacji problemu intersubiektywności w późnej filozofii Husserla i propozycje jego rozwiązania na przykładzie filozofii M. Henry’ego i M. Richira
(Analiza i Egzystencja)
51 (2020) 2020 Go to
98. Kant i Leibniz o fatalizmie i ślepej konieczności
(Analiza i Egzystencja)
51 (2020) 2020 Go to
99. Wobec wyzwania Narcyza. Twórcza przemiana w koncepcji drogi twórcy
(Analiza i Egzystencja)
51 (2020) 2020 Go to
100. Spis treści
(Analiza i Egzystencja)
51 (2020) 2020 Go to
Page