Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.94/1-18
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 4/2018
Obszary zastosowań benchmarkingu w zakładzie gospodarowania odpadami
(Benchmarking in the waste disposal plants)

Authors: Robert Kowalak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania Informatyki i Finansów
Keywords: benchmarking waste disposal plants management
Year of publication:2018
Page range:11 (209-219)
Klasyfikacja JEL: L99 M41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose - The main purpose is presenting the concept of benchmarking for the waste disposal plants. Design/Methodology/Approach – In an article used theoretical and empirical methods. In theoretical part described definition of benchmarking in literature and the definition of the waste disposal plants in law acts. Empirical methods concentrated on research of the benchmarking in the waste disposal plants. Findings – The article presents the symptoms of insolvency could be decided on restructuring process. Originality/value. This article presents own concept of the benchmarking in the waste disposal plants. Keywords: insolvency, early warning systems, restructuring process.
Download file

Article file