Search

Result: Found records: 466 (record limit: 100, number of pages: 5).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Refleksje na temat dokumentów biograficznych w niepublikowanym Dzienniku komputerowym Zbigniewa Pietrasińskiego
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2014 2014 Go to
2. Społeczna ocena szans realizacji celów życiowych w Szczecinie a wypłukiwanie kapitału ludzkiego
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2014 2014 Go to
3. O problemach zarządzania wiedzą przy efektywnym uruchamianiu i sterowaniu procesami ciągłymi przedsiębiorstwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
4. Wspomaganie controllingu przedsięwzięć budowlanych systemami informatycznymi – wymagania, stan obecny i perspektywy
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
5. Analiza funkcjonalności oprogramowania wspierającego zarządzanie projektami w MSP
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
6. Zapewnienie jakości procesów usługowych wspomaganych informatycznie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
7. Błędy w zastosowaniach BPMN w różnych aspektach zarządzania procesami biznesowym
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
8. Standardy zarządzania usługami informatycznymi
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
9. Platforma informacyjno-usługowa jako koncepcja wspierania konkurencyjności przedsiębiorstw
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
10. Zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowym z wykorzystaniem nowoczesnych technik i technologii informatycznych
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
11. Problem selekcji wariantów programu informatyzacji uczelni publicznej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
12. Model zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej – analiza strukturalno-funkcjonalna
(Studia Administracyjne)
nr 7 2015 2015 Go to
13. Nowoczesne technologie wspierające raportowanie o zagrożeniach na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego rp
(Studia Administracyjne)
nr 7 2015 2015 Go to
14. Badanie lojalności klientów biur podróży
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
15. Ceny usług komunikacji miejskiej jako element konkurencyjności na przykładzie miast województwa zachodniopomorskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2015 2015 Go to
16. Zarządzanie zasobami cyfrowymi na przykładzie muzeów bałtyckich
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
17. Zwinne podejście w zarządzaniu przedsiębiorstwem
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Go to
18. Using Conceptions of Knowledge Management in Selected Travel Agencies in the Tarnów Sub-Region
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Go to
19. Factors Affecting the Development of Catering Enterprises in Poland
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Go to
20. Human Resource Management in Chain Hotels on the Example of Radisson Blu Hotel in Szczecin
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Go to
21. The Sustainable Management of Tourism as Part of the Innovative Region Management. Based on the Europan Tourism Indicators System for Sustainable Destinations
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Go to
22. „Zyskowny klient” i „natrętna komunikacja” we współczesnym marketingu
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
23. Sustainable City Marketing: a Modern Management Model
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
24. Podejście sieciowe w zarzadzaniu przedsiębiorstwem na rynkach zagranicznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
25. Satysfakcja i lojalność członkowska w zarządzaniu rozwojem klastra
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
26. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 r., sygn. akt III CZP 40/12, OSNC 2013/2/18
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2015 (9) 2015 Go to
27. Zarządzanie ryzykiem podczas realizacji projektów informatycznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
28. Zarządzanie produktywnością naukową w kontekście budowania marki uczelni wyższej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
29. Marketing w województwie pomorskim na początku drugiej dekady XXI wieku na tle marketingu w kraju
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
30. Wewnętrzna ocena dokonywana przez kadrę kierowniczą jako narzędzie zarządzania w podmiotach leczniczych na przykładzie szpitala klinicznego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
31. Inteligentny system transportowy w mieście na przykładzie Białegostoku
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
32. Marketing zrównoważony – od tradycyjnego do innowacyjnego nurtu zarządzania marketingowego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
33. SKUTKI REZYGNACJI Z ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Go to
34. Systemy telematyczne jako wsparcie zarządzania flotą pojazdów w transporcie drogowym – studium przypadku
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
35. Zarządzanie logistyczną obsługą klienta
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
36. ZASTOSOWANIE KONCEPCJI EMPLOYER BRANDING W PRAKTYCE WYBRANYCH OPERATORÓW LOGI STYCZNYCH
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Go to
37. WYMOGI STAWIANE OBIEKTOWI KIERUJĄCEMU W ZARZĄDZANIU LOGISTYCZNYM
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 885 PTiL nr 31 2015 Go to
38. Zarządzanie łańcuchem logistycznym w procesie produkcji farb proszkowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Go to
39. The Role of Knowledge in Provision of Medical Services
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Go to
40. Wykorzystanie podejścia Markowitza do minimalizacji ryzyka projektu informatycznego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
41. Nowoczesne technologie informacyjne w działalności koła łowieckiego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
42. Integracja metodyki PRINCE2 oraz Scrum przy realizacji informatycznych projektów wytwarzania oprogramowania w e-administracji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
43. Zastosowanie zarządzania ryzykiem w przetwarzaniu danych osobowych w systemach informatycznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
44. Zarządzanie wiedzą w instytucjach szczebla regionalnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
45. Elektroniczne systemy zarządzania sprawami jako przykład dobrych praktyk
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
46. Socially Responsible Business and Management of Contemporary Organization
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Go to
47. Kapitał ludzki we współczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwami
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
48. Założenia koncepcji New Public Management
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
49. Organizacja obiektów wiedzy menedżerskiej w systemach nauczania na odległość
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
50. Koncepcja zarządzania internacjonalizacją małych i średnich przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
51. Ryzyko w mikro i małych przedsiębiorstwach – między szansą a zagrożeniem
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
52. Rola działu windykacji w procesie wspomagania zarządzania ryzykiem kredytu kupieckiego w przedsiębiorstwie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
53. Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
54. Zarządzanie innowacjami w małych i dużych przedsiębiorstwach (analiza porównawcza)
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
55. System wczesnego ostrzegania w zarządzaniu sytuacją kryzysową w małym i średnim przedsiębiorstwie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
56. Użyteczność systemów klasy Business Process Management (BPMS) dla firm sektora MSP
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
57. Crowdsourcing jako współczesne narzędzie kształtowania otwartych modeli procesów innowacyjnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
58. Rola doradztwa gospodarczego w zarządzaniu w mikroprzedsiębiorstwach
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
59. Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego – realne podejście czy pozorowane działania
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Go to
60. Logistics costs and balanced scorecard in business management
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 120 2015 2015 Go to
61. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I JEJ DETERMINANTY W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
62. GRUPOWANIE LOKALIZACJI W MAGAZYNIE PODCZAS PROCESU KOMPLETACJI PRODUKTÓW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
63. Wpływ mediów społecznościowych na zarządzanie procesowe w organizacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
64. Strategia wzrostu wartości rynkowej organizacji sieciowej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
65. Centra innowacji uniwersytetu Otago
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
66. Knowledge management in strategic alliances
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
67. Sektor przemysłów kreatywnych elementem zmian w e-gospodarce – ujęcie ekonomiczne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
68. Zintegrowana transformacja systemu bezpieczeństwa narodowego RP
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
69. Zarządzanie ryzykiem w systemie zarządzania bezpieczeństwem organizacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
70. FUNDUSZE ETF NOTOWANE NA GIEłDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
71. SPECYFIKA ZARZĄDZANIA SPÓŁDZIELCZYMI LOKALAMI MIESZkALNYMI NA PRZYKŁADZIE SZCZECINA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
72. ORGANIZACJA A WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI – ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W ORGANIZACJI NA PRZYKŁADZIE PGT HEALTHCARE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
73. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZEZ ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W EKOSYSTEMIE INTERESARIUSZY NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘPBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
74. Korporacja Chiny – strategiczne i kulturowe czynniki globalnego sukcesu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
75. Orientacja na klienta w wymaganiach normy ISO 9001:2015
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
76. Jakość współpracy polskich klastrów z partnerem publicznym – współczesne wyzwanie w zarządzaniu klastrami
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
77. Wyzwania marketingu i zarządzanie instytucjami publicznymi w perspektywie strategicznej organizacji
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
78. Society awareness, competition and cooperation with business as determinants of marketing management in non-governmental organizations
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
79. Change management in supply chains in the context of changes in demand
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 886 PTiL nr 32 2015 Go to
80. DESIGN MANAGEMENTJAKO ODPOWEIDŹ NA WYZWANIA STAWIANE PRZEZ KONSUMENTÓW PRZYSZŁOŚCI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
81. TRUDNOŚCI GOSPODARSTW DOMOWYCH W ZASPOKAJANIU POTRZEB I ZMIANA STRATEGII RADZENIA SOBIE Z NIMI NA PRZESTRZENI LAT
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
82. Wybrane spin out Uniwersytetu Otago (zarys problematyki)
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
83. Rola systemów klasy CRM w zakresie kształtowania dynamicznego wzrostu wartości firmy sektora MSP
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
84. Strategia marketingowa przedsiębiorstwa a identyfikacja kluczowych czynników jego sukcesu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
85. European Administration of the Danube in Hungary
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2016 (13) 2016 Go to
86. Intellectual Capital in Polish and U.S. Counties – A Comparative Analysis
(European Journal of Service Management)
Vol. 19, 3/2016 2016 Go to
87. Programy foresightu regionalnego w zarządzaniu strategicznym regionami
(Acta Politica Polonica)
4/2016 (38) 2016 Go to
88. Wybrane aspekty zarządzania wiekiem w sektorze MSP
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
89. Design management jako odpowiedź na rozwój nowych segmentów konsumentów
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
90. Relacyjny wymiar marketingu wewnętrznego w kontekście zmian otoczenia ‒ podejście konceptualne
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
91. Zapewnienie wiarygodności w komunikacji marketingowej na rynku żywności ekologicznej na przykładzie przedsiębiorstwa Neumarkter Lammsbräu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
92. Digitalizacja doświadczeń klienta (CX ) w instytucji finansowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
93. Inżynieria wartości projektów. Studium przypadku dla projektu budowlanego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
94. Rekonstrukcja koncepcji DFL M.H. Millera z wykładu noblowskiego i paradoksu dźwigniowego T. Berenta
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
95. Wyznaczanie maksymalnej pojemności zadłużeniowej – aspekty teoretyczne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
96. Model biznesu w sprawozdawczości organizacji – ocena ujawnień w sprawozdaniu z działalności
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
97. Optymalizacja ryzyka produkcyjnego na wybranym przykładzie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
98. Rynek obligacji państwowych w dobie ujemnych stóp procentowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
99. Zarządzanie ryzykiem katastroficznym w rolnictwie – wybrane problemy. Perspektywa międzynarodowa i Polski
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
100. Electronic resource “Electrotechnics” as a tool of students’ educational activity management
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2015 2015 Go to
Page