Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-40
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2017 (85)
Optymalizacja ryzyka produkcyjnego na wybranym przykładzie
(The Optimization Of Risk Production On Selected Examples)

Authors: Marta Sukiennik
AGH w Krakowie

Aneta Napieraj
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Dominik Rusek
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Keywords: optimization Lean Management the risk of production
Data publikacji całości:2017
Page range:11 (495-505)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This article shows how some of the tools and techniques of Lean Management can be used to optimize the production risk. The analysis is based on the data production process, implemented in one of the companies. After collecting the necessary empirical data, some analyzes was proposed. The result should be the optimization time process.
Download file

Article file

Bibliography

1.Gil, Z. (2001). Zarządzanie ryzykiem i antyryzykiem w działalności gospodarczej i społecznej. Kraków: Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH.
2.Huber, Z. (2016). Metoda 5 x why. Pobrane z: http://www.huber.pl/articles/art-3.pdf (18.11.2016).
3.Rumel-Syska, Z. (1990). Konflikty organizacyjne. Ujęcie mikrospołeczne. Warszawa: PWN.
4.Szczęśniak, B., Zasadzień, M., Wapienik, Ł. (2016). Zastosowanie analizy Pareto oraz Diagramu Ishikawy do analizy przyczyn odrzutów w procesie produkcji silników elektrycznych. Pobrane z: http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z63a/ARTYKU%A3%209.pdf (18.11.2016).