Search

Result: Found records: 6.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Wybrane pryncypia zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
2. Wybrane determinanty kształtujące kulturę korporacyjną
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
3. Optymalizacja ryzyka produkcyjnego na wybranym przykładzie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
4. Systemowe zarządzanie jakością jako element poprawy efektywności w polskiej kopalni węgla kamiennego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
5. Rola zarządzania ryzykiem w grupie kapitałowej działającej w obszarze przemysłu wydobywczego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
6. Przekształcenia instytucjonalne na rynku narkotyków w Polsce w latach 1920–1930
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
Page