Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-30
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 4/2016
Systemowe zarządzanie jakością jako element poprawy efektywności w polskiej kopalni węgla kamiennego
(Quality Management System as a Part of the Efficiency Improvement in the Polish Coal Mine)

Authors: Aneta Napieraj

Marta Sukiennik
Keywords: quality management coal mine efficiency
Data publikacji całości:2016
Page range:10 (357-366)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This paper presents the system quality management in selected coal mine. It was noted that the use of quality management is good for business, and including its effectiveness. The aim of further action has been also introduced that can lead to further efficiency improvements.
Download file

Article file

Bibliography

1.Borys T. (2011). Zintegrowane Systemy Zarządzania jakością i środowiskiem. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
2.Krzyżanowski L. (1999). O podstawach zarządzania organizacjami inaczej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Krzyżanowski L. (1992). Podstawy nauki o organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Latzko W.J., Saunders D.M. (1998). Cztery dni z dr. Demingiem. Nowoczesna teoria zarządzania. Warszawa: WNT.
5.Lisiecka K. (1996). Rachunek kosztów jakości – narzędziem obniżki kosztów wytwarzania. W: T. Wawak (red.), Koszty i korzyści wdrażania systemu jakości w przedsiębiorstwie. Warszawa.
6.Materiały niepublikowane KEZP, AGH (2015). B. Kunc „Projekt organizacji kontroli jakości wybranego procesu produkcyjnego”.
7.Materiały udostępnione przez KWK „Ziemowit” (2016).
8.PN-EN ISO 9000. Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia (2006). Polski Komitet Normalizacyjny. Warszawa.
9.Sukiennik M. (2007). Koncepcja analizy porównawczej metod oceny kondycji finansowej kopalń węgla kamiennego w Polsce. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PW, 120 (49), 297–304.
10.Sukiennik M., Napieraj A. (2015). Ocena ryzyka w procesie produkcyjnym realizowanym w przodku ścianowym kopalń węgla kamiennego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74, t. 1.
11.Snopkowski R., Napieraj A. (2012). Metoda probabilistycznego modelowania czasu trwania czynności cyklu produkcyjnego realizowanego w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego. Archives of Mining Sciences, 57 (1).
12.Snopkowski R., Sukiennik M. (2012). Wyznaczanie obsady przodka ścianowego z uwzględnieniem stochastycznego charakteru procesu produkcyjnego. Cz. 1: Opis metody. Archives of Mining Sciences, 57 (4).
13.Wawak S. (2011). Zarządzanie jakością. Podstawy, systemy i narzędzia. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
14.Wawak T. (2002). Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Gliwice: Wydawnictwo Helion.