Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Editor-in-chief

Editor-in-chief of the Journal «Finance. Financial Market. Insurance»:

Prof. dr hab. Waldemar Gos

 

Deputy of the Editor-in-chief:

Dr Przemysław Mućko

Scientific Council

Prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. dr hab. Zbigniew Luty, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Sławomir Sojak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. Vasyl Stolyarow, Bukovinian University in Chernivtsi (Ukraina)
Prof. Rodica Zaharia, Academy of Economic Studies in Bucharest (Rumunia)
Dr hab. Krystyna Żołądkiewicz prof. UG, Uniwersytet Gdański

Scientific editors of bulletins

Prof. zw. dr hab. Teresa Kiziukiewicz
Prof. zw. dr hab. Kazimiera Winiarska
Prof. dr hab. Jolanta Iwin-Garzyńska
Prof. dr hab. Teresa Lubińska
Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński
Prof. dr hab. Dariusz Zarzecki
Dr hab. Sebastian Majewski, prof. US
Dr hab. Halina Nakonieczna-Kisiel, prof. US
Dr hab. Adam Adamczyk
Dr Przemysław Mućko
Dr Izabela Nawrolska

Editorial Staff

Dr Przemysław Mućko (Przemyslaw.Mucko@wneiz.pl)
Mgr Marek Rublewski (marek.rublewski@usz.edu.pl)

Publisher

Szczecin University Press