Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 4/2018

Year of publication:2018
# Title Page range Authors Actions
*

Strona redakcyjna


(Editorial page)
2 (1-2) --- More
*

Spis treści


(Table of contents)
2 (3-4) --- More
1.

Wykorzystanie barometru stycznia i grudnia na przykładzie 88 spółek notowanych na GPW Warszawie


(The January (December) barometer effect on the example of 88 equities listed on the Warsaw Stock Exchange)
14 (5-18) Krzysztof Borowski More
2.

Efekt momentum na GPW w Warszawie w latach 1995-2015


(Momentum strategy on the Warsaw Stock Exchange in the period 1995-2015)
17 (19-35) Leszek Czapiewski More
3.

Inwestycje kolekcjonerskie. Analiza inwestycji na rynku win


(Investing in luxury collectibles. Analysis of investments on wine market)
11 (37-47) Urszula Gierałtowska More
4.

Stan rynku kryptowalut w Polsce na tle światowego rozwoju


(The state of the cryptocurrency market in Poland on the background of global development)
11 (49-59) Ireneusz Miciuła, Monika Różycka More
5.

Prognozowanie kursu bitcoina z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej


(Forecasting the bitcoin rate using an artificial neural network)
13 (61-73) Artur Paździor, Grzegorz Kłosowski More
6.

Powiązania długookresowych stóp procentowych w krajach Unii Europejskiej


(Relationships of long-term interest rates in European Union countries)
15 (75-89) Grzegorz Przekota, Jerzy Rembeza More
7.

Analiza związków między datą rozegrania spotkania a stopą zwrotu z akcji spółek giełdowych zaangażowanych w sponsoring sportowy


(The analysis of the relationship between matchday and rate of return of publicity-traded companies involved in sport sponsoring)
11 (91-101) Anna Rapacewicz More
8.

Efekty kalendarzowe polskich rodzinnych spółek giełdowych


(Calendar anomalies among Polish public family companies)
10 (103-112) Maciej Stradomski, Mateusz Mikutowski More
9.

Ocena zastosowania zagranicznych kontraktów terminowych w zarządzaniu ryzykiem cenowym na rynku pszenicy w Polsce


(Assessment of the use of foreign futures contracts in price risk management in the wheat market in Poland)
12 (113-124) Anna Szczepańska-Przekota More
10.

Analiza porównawcza kształtowania się indeksów akcji na świecie po kryzysie finansowym


(Comparative analysis of the shaping of share indexes in the world after the financial crisis)
17 (125-141) Ryszard Węgrzyn More
11.

Efekt barometru stycznia w funduszach inwestycyjnych akcji jako przykład anomalii sezonowych na rynkach kapitałowych


(Other January Effect in Stock Mutual Funds as an Example of Seasonal Anomalies in the Capital Markets)
11 (143-153) Ilona Żelazowska More