Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.94/2-08
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 4/2018
Efekty kalendarzowe polskich rodzinnych spółek giełdowych
(Calendar anomalies among Polish public family companies)

Authors: Maciej Stradomski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

Mateusz Mikutowski ORCID
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania
Keywords: family business behavioral finance stocks returns WSE
Data publikacji całości:2018
Page range:10 (103-112)
Klasyfikacja JEL: G10 G11 G14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to identify whether family businesses are different to non-family enterprises in terms of theirs stocks returns on the stock exchange in view of the calendar anomalies occurrence. Design/methodology/approach – Logarithmic and arithmetic, monthly returns on shares of almost 400 companies from the WSE in 2006–2016 were analyzed, then the potential differences between the separated groups were verified by the ANOVA analysis. Findings – The study did not show any significant differences between returns of family and non-family enterprises in the perspective of calendar effects. Originality/value – Family businesses are an important group in the Polish economy, at the same time they have many features that diverse them from other types of enterprises. The analysis is designed to provide to scientific and business communities the information about the potential area of diversity of family businesses, that is, their stocks returns and perceiving of family businesses by investors.
Download file

Article file

Bibliography

1.Anderson, C., Reeb, D. (2003). Founding-Family Ownership and Firm Performance: Evidence from the S&P 500. The Journal of Finance, 3 (58), 1301–1328.
2.Bogdański, M. (2017). Występowanie efektów kalendarzowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Journal of Capital Market and Behavioral Finance, 2 (6), 35–46.
3.Budka, K., Kosiński, D., Sobczak, A. (2017). Występowanie anomalii kalendarzowych na przykładzie wybranego sektora GPW w Warszawie. Journal of Capital Market and Behavioral Finance, 3 (7), 7–16.
4.Caprio, L., Croci, E., Del Giudice, A. (2011). Ownership Structure, Family Control, and Acquisition Decisions. Journal of Corporate Finance, 5 (17), 1636–1657.
5.Chung, H.M. (2013). The Role of Family Management and Family Ownership in Diversification: The Case of Family Business Groups. Asia Pacific Journal of Management, 3 (30), 871–891. DOI:10.1007/s10490-012-9284-x.
6.Czerwonka, M., Gorlewski, B. (2012). Finanse behawioralne. Zachowania inwestorów i rynku. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
7.Feldman, E.R., Amit, R.R., Villalonga, B. (2016). Corporate Divestitures and Family Control. Strategic Management Journal, 37, 429–446.
8.Filipczak, S. (2018). Giełda dla firm rodzinnych. Pozyskiwanie kapitału i zarządzanie majątkiem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Grant Thorton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. (2018). Rodzinny biznes na Giełdzie. Pobrano z: http://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2018/02/Rodzinny-biznes-na-Gie%C5%82dzie-Wersja-rozszerzona.pdf (25.09.2018).
10.González, M., Guzmán, A., Pombo, C., Trujillo, M.A. (2015) Family Firms and Debt: Risk Aversion Versus Risk of Losing Control. Journal of Business Research, 11 (66), 2308–2320. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.03.014.
11.Harasim, K. (2016). Efekty kalendarzowe a stopa zwrotu z indeksu WIG. Journal of Capital Market and Behavioral Finance, 2 (4), 17–25.
12.Keller, J., (2015). Efekt dni tygodnia w różnych segmentach rynku głównego GPW. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74/1, 69–79.
13.Lewandowska, A., Więcek-Janka, E., Hardyś-Nowak, A., Wojewoda, M., Tylczyński, Ł. (2016). Firma rodzinna to marka. Poznań: Instytut Biznesu Rodzinnego.
14.Peters, E. (1997). Teoria chaosu a rynki kapitałowe. Warszawa: Wydawnictwo WIG-Press.
15.Rau, S., Astrachan, J., Smyrnios, K. (2018). The F-PEC Revisited: From the Family Business Definition Dilemma to Foundation of Theory. Family Business Review, 2 (31), 200–213.
16.Schabek, T., Castro, H. (2017). “Sell not only in May” Seasonal Effects on Stock Markets. Dynamic Econometric Models, 17, 5–18. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DEM.2017.001.
17.Stradomski, M., Mikutowski, M. (2018). Aktywność firm rodzinnych na rynku fuzji i przejęć. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 7 (19/1), 163–176.
18.Ziemba, W.T. (2012) Calendar Anomalies and Arbitrage. World Scientific Publishing Company.