Search

Result: Found records: 73.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Migranci powrotni z Wielkiej Brytanii do Polski – przyczyny powrotów z perspektywy biograficznej
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2015 2015 Go to
2. Influence of Plantar Fascial Taping on Pressure Pain Sensitivity Changes in Lower Extremity Posterior Line Muscles in Futsal Players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Go to
3. Exercise Training-Induced Changes in Inflammatory Mediators and Heat Shock Proteins in Canoeists
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 8, No. 4/2014 2014 Go to
4. Identifying talented handball players – the possibilities of examining the players by means of speed-force and coordination tests
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 4, No. 4/2013 2013 Go to
5. Analiza działań promocyjnych w turystyce na przykładzie „Industriady 2014”
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (29) 2015 2015 Go to
6. Numeryczne reguły fiskalne jako prospektywne narzędzia odnowy finansów publicznych
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
7. Rozumowanie Mistrza a determinizm, rec. z: Tomasz Jarmużek, Jutrzejsza bitwa morska. Rozumowanie Diodora Kronosa, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013.
(Analiza i Egzystencja)
33 (2016) 2016 Go to
8. Giełdy frachtowe jako narzędzia ws pomagające efektywność wykorzystania taboru samochodowego
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
9. Sytuacja mniejszości narodowych i etnicznych w państwach Europy Środkowej w latach 1989–2004 z punktu widzenia społeczności międzynarodowej
(Acta Politica Polonica)
4/2015 (34) 2015 Go to
10. Zmiana pozycji systemowej Prezydenta Miasta Legnica – wstęp do analizy sieci
(Acta Politica Polonica)
3/2014 (29) 2014 Go to
11. ZMIANY DEMOGRAFICZNE JAKO DETERMINANTA REFORM SYSTEMÓW EMERYTALNYCH KRAJÓW NORDYCKICH – WNIOSKI DLA POLSKI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
12. Przywłaszczenie prawa majątkowego do nieruchomości i lokalu w spółdzielni
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2016 (14) 2016 Go to
13. Mobilność i migracje chłopów do miast polskich doby preindustrialnej. Z badań nad mikroregionem krakowskim
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 2 2015 Go to
14. Gdańskie transpozycje
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Go to
15. Uwarunkowania sukcesu debiutu giełdowego na przykładzie Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
16. Myśląc z Heideggerem - między właściwością i niewłaściwością egzystencji
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Go to
17. Niewieści Palladyn . Rzecz o Edwardzie Prądzyńskim
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (6) 2016 2016 Go to
18. Strategiczna karta wyników w zarządzaniu obiektami hotelarskimi
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
19. Frekwencja w wybranych obiektach Szlaku Zabytków Techniki Województwa śląskiego w latach 2009–2014
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
20. Subiektywistyczna kategoria wartości a wycena przedsiębiorstw w postępowaniach sądowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
21. Bezwarunkowy dochód podstawowy a negatywny podatek dochodowy – alternatywne metody likwidacji „pułapki prekarności”
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 15 (2017) 2017 Go to
22. Reklama w przestrzeni publicznej miast Kórnik i Bnin w kontekście ustaleń „ustawy krajobrazowej”
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Go to
23. Realizacja zasad społecznej odpowiedzialności biznesu przez przedsiębiorstwa transportu samochodowego
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Go to
24. Pojazdy elektryczne jako rozproszone magazyny energii - potencjał magazynowania energii w kontekście rozwoju elektromobilności
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Go to
25. Wykorzystanie serwisu YouTube w kształtowaniu marki osobistej – wyniki badań
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
26. Wpływ nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na rynek nieruchomości rolnych w województwie wielkopolskim
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Go to
27. Wpływ obszarów chronionych na gospodarowanie przestrzenią w gminie Stęszew
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Go to
28. Rozwój infrastruktury drogowej a kolizje z udziałem zwierzyny leśnej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
29. Określenie wpływu wybranych parametrów działki budowlanej na jej wartość rynkową
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
30. Nowy obowiązek sprawozdawczy samorządów w zakresie podatków lokalnych (cz. 1)
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
31. Wykorzystanie miar rozkładu w analizie wskaźnikowej przedsiębiorstwa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/1 2017 2017 Go to
32. Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej w wyborach prezydentów miast – znaczenie regionalizacji preferencji
(Acta Politica Polonica)
4/2017 (42) 2017 Go to
33. Effect of Variable-Intensity Running Training and Circuit Training on Selected Physiological Parameters of Soccer Players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 23, No. 3/2018 2018 Go to
34. Ocena poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego powiatu wrzesińskiego w kontekście inwestycji Volkswagena
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/1 2018 2018 Go to
35. Efekty kalendarzowe polskich rodzinnych spółek giełdowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
36. Optymalny dobór wag akcji w portfelu dzięki analizie premii za ryzyko specyficzne
(Współczesne Finanse)
nr 1 (2) 2017 2017 Go to
37. Adaptacja architektury systemów bezpieczeństwa w sektorze ochrony zdrowia do nowych wymagań RODO
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
38. Ze współczesnych badań nad mobilnością w Europie przednowoczesnej
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
39. Ludzie rodowici i migranci – czy słuszny podział? Wokół książki Jeremy Hayhoe, Strangers and Neighbours. Rural Migration in Eighteenth-Century Northern Burgundy, Toronto: University of Toronto Press 2016, ss. 274
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
40. MIEJSKIE CENTRA LOGISTYCZNE JAKO KLUCZOWY ELEMENT SYSTEMU DOSTAW BRANŻY E-COMMERCE
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
41. Analysis of investment state support for the electric vehicles sector
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
42. Jej ojciec. Zofia Nałkowska
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (11) 2018 2018 Go to
43. Zastosowanie elektronicznego listu przewozowego (e-CMR)
(Europa Regionum)
t. 35 2018 2018 Go to
44. Wpływ rozwoju kanałów dystrybucji usług bankowych na wyniki finansowe sektora bankowego
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Go to
45. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW UNIJNYCH NA PRZYKŁADZIE PROGRAMÓW AKTYWIZUJĄCYCH BEZROBOTNYCH W POWIECIE CHOSZCZEŃSKIM I WAŁECKIM
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Go to
46. Comparison of the General Fitness Level in Junior Kayakers with Different Sports Level Running title: Comparison of the fitness level in kayakers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 26, No. 2/2019 2019 Go to
47. The impact of reviews on the internet on the financial results of a hotel company
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
48. Obraz zastygłego niepokoju. Intencja alegoryczna Charlesa Baudelaire’a według Waltera Benjamina
(Nowa Krytyka)
40 rok 2018 2018 Go to
49. Bezpieczeństwo informacyjne w organizacjach ochrony zdrowia
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Go to
50. Efektywność przedsiębiorstwa w teorii ekonomii – która z definicji najlepiej oddaje istotę zagadnienia?
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 18 (2018) 2018 Go to
51. Regulacje prawne i ich wpływ na zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi na przykładzie miasta Białystok
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2019 (26) 2019 Go to
52. Ks. Adolf Giżyński. Życie i działalność na terenie gorzowskiej administracji apostolskiej i diecezji szczecińsko-kamieńskiej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2019 2019 Go to
53. Serfdom and Mobility in Eighteenth-Century Bohemia. On Josef Grulich’s Book Migrační strategie: Město, předměstí a vesnice na panství České Budějovice ve druhé polovině 18. století, České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018, 286 pages
(Przeszłość Demograficzna Polski)
41, 2019 2019 Go to
54. Stability Training and Effectiveness of Playing Basketball
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 30, No. 2/2020 2020 Go to
55. Internal audit as a tool for quality control of customer service – case study
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Go to
56. Shaping the relationships of young consumers based on video content in the social media environment in the light of data clustering
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
57. Błądzenie Gézy Csátha: między autobiografizmem, fikcją a autoanalizą
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (13) 2019 2019 Go to
58. Protecting the right to clean air through criminal law: a perspective from economic law analysis and the case of Poland
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2020 (29) 2020 Go to
59. Rama interpretacyjna „pandemii COVID-19” a wybrane zasady propagandy politycznej – propozycja zestawienia zakresu użyteczności
(Acta Politica Polonica)
2/2020 (50) 2020 Go to
60. Suicide from the joint perspective of canon law and Polish law
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2020 (31) 2020 Go to
61. Zagrożenia naturalne dla bezpieczeństwa ekologicznego w powiecie gryfińskim
(Acta Politica Polonica)
1/2021 (51) 2021 Go to
62. Wirus i pamięć. Wątki mnemoniczne w pamiętnikach z czasów koronawirusa
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (15) 2020 2020 Go to
63. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 22 grudnia 2020 r., II SA/Go 337/20, dotycząca opłaty za usunięcie drzew i krzewów
(Studia Administracyjne)
1(13)|2021 2021 Go to
64. Procesy urbanizacyjne w województwie krakowskim w XVI–XVIII wieku. Nowe możliwości badań
(Przeszłość Demograficzna Polski)
43, 2021 2021 Go to
65. Świadczenie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania – uwagi na tle ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2021 (36) 2021 Go to
66. Rzeczy osierocone, czyli autobiografizm przemilczany Rzeczy, których nie wyrzuciłem
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (16) 2021 2021 Go to
67. Nutritional strategies of young, physically active residents of Wrocław
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 40, No. 4/2022 2022 Go to
68. Spór o właściwość a spór kompetencyjny w postępowaniu administracyjnym
(Studia Administracyjne)
2(14)|2021 2021 Go to
69. Życie intelektualne ludności żydowskiej w Szczecinku w XIX i XX wieku na tle sytuacji społeczno-gospodarczej prowincji Pomorskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 37 (66) 2022 2022 Go to
70. Cold Water Immersion as a Method Supporting Post-Exercise Recovery
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 38, No. 2/2022 2022 Go to
71. Towards a Computational Ontology for the Philosophy of Wittgenstein: Representing Aspects of the Tractarian Philosophy of Mathematics
(Analiza i Egzystencja)
63 (2023) 2023 Go to
72. Teologiczne i jurydyczne fundamenty definicji małżeństwa występującej w Kodeksie Prawa Kanonicznego z roku 1983 (kan. 1055)
(Colloquia Theologica Ottoniana)
38/2022 2022 Go to
73. Rejestr działalności kantorowej – aspekty prawne
(Studia Administracyjne)
1(17)|2023 2023 Go to
Page