Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2022.37-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / t. 37 (66) 2022
Życie intelektualne ludności żydowskiej w Szczecinku w XIX i XX wieku na tle sytuacji społeczno-gospodarczej prowincji Pomorskiej

Authors: Mateusz Pielka ORCID
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Data publikacji całości:2022
Page range:35 (127-161)
Cited-by (Crossref) ?:
Download file

Article file