Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / t. 37 (66) 2022

Year of publication:2022
# Title Page range Authors Actions
*

Inne strony początkowe


(Other first pages)
3 (1-3) --- More
*

Spis treści


(Table of contents)
4 (5-8) --- More
1.

Profesor Zdzisław Chmielewski 80 lat życia i ponad 55 lat pracy naukowej

4 (9-12) Adam Makowski More
2.

Archiwa i archiwiści łącznikiem teraźniejszości z przeszłością i przyszłością

20 (13-32) Władysław Stępniak More
3.

O potrzebie badań nad dziejami, współczesnością i perspektywami rozwoju Odry i Nadodrza


(On the need for research on the history, present day and prospects for the development of the Oder and Oder River region)
20 (33-52) Jacek Buko, Radosław Gaziński, Adam Makowski More
4.

Źródła do dziejów Odry w Archiwum Państwowym w Szczecinie (do 1945 roku)


(Sources for the history of the Oder River in the State Archives in Szczecin (to 1945))
11 (53-63) Radosław Gaziński More
5.

O zasobie zaginionego historycznego archiwum miasta Szczecina


(On the resources of the lost historical archive of the city of Szczecin)
35 (65-99) Paweł Gut More
6.

Ackerwerk tum slote. Zabudowa gospodarcza joannickich folwarków na przykładzie komandorii w Swobnicy

26 (101-126) Krzysztof Wroński More
7.

Życie intelektualne ludności żydowskiej w Szczecinku w XIX i XX wieku na tle sytuacji społeczno-gospodarczej prowincji Pomorskiej

35 (127-161) Mateusz Pielka More
8.

American Relief Administration w Polsce w latach 1919-1922. Logistyka transportów z pomocą żywnościową w głąb kraju

18 (163-180) Andrzej Cylwik More
9.

Problem granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej w polsko-belgijskich relacjach politycznych (1945-1955)

20 (181-200) Maria Pasztor More
10.

Znaczenie przyrostu naturalnego i salda migracji w rozwoju ludności Szczecina w latach 1946-2019

29 (201-229) Witold Rakowski More
11.

Krytyka artystyczna (sztuki teatralne, plastyczne, muzyczne i estradowe) w dodatku „Życie i Kultura” dziennika „Głos Szczeciński” (1951–1956)

28 (231-258) Paulina Olechowska More
12.

Geneza i przebieg zjazdu Kaszubów w Bytowie 18 maja 1958 r.

28 (259-286) Zenon Romanow More
13.

Na drodze do „czerwonego uniwersytetu”. Powstanie Uniwersytetu Szczecińskiego w świetle opinii szczecińskiej prasy podziemnej (1984-1985)


(The road to the „red university”. The creation of the University of Szczecin as seen by Szczecin’s underground press)
28 (287-314) Tomasz Ślepowroński More
14.

Możliwości wykorzystania materiałów źródłowych Polskiego Atlasu Etnograficznego – na przykładzie Pomorza Zachodniego

24 (315-338) Kamilla Księżnik More
15.

Cyfrowy regionalizm, media społecznościowe i małe ojczyzny. Studium przypadku Pomorza Zachodniego

21 (339-359) Krzysztof Wasilewski More
16.

Identyfikacja obszarów depopulacyjnych w makroregionie północno-zachodnim i ich ocena pod względem zaawansowania starości demograficznej


(Identifying areas of depopulation in the Northwest Macroregion and evaluating them in terms of the extent of demographic ageing)
29 (361-389) Anna Majdzińska More
17.

W poszukiwaniu dobrego sąsiedztwa. 35 lat koordynowania w IFG i ILiNM inter- i transkulurowych projektów wymiany nad Odrą – szczeciński model germanistyki kulturowego pogranicza, cz. II


(In search of a good neighborhood, Part 2. 35 years of coordination at IFG and ILiNM of inter- and transcultural exchange projects along the Oder River – the Szczecin model of German studies for the cultural border region. Part II)
31 (391-421) Katarzyna Joanna Krasoń More
18.

Wohin Heinrich Heine nicht wollte, aber strebte – Pommern und die Literatur

11 (423-433) Martin A. Völker More
19.

Zofia Fenrych, Synergia DA. Duszpasterstwo akademickie w życiu młodzieży studenckiej Szczecina w latach 1947–1990, IPN Szczecin, Szczecin 2021, ss. 328

8 (435-442) Eryk Krasucki More