Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2022.37-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / t. 37 (66) 2022
Archiwa i archiwiści łącznikiem teraźniejszości z przeszłością i przyszłością

Authors: Władysław Stępniak ORCID
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Data publikacji całości:2022
Page range:20 (13-32)
Cited-by (Crossref) ?:
Download file

Article file