Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2022.37-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / t. 37 (66) 2022
American Relief Administration w Polsce w latach 1919-1922. Logistyka transportów z pomocą żywnościową w głąb kraju

Authors: Andrzej Cylwik ORCID
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Data publikacji całości:2022
Page range:18 (163-180)
Cited-by (Crossref) ?:
Download file

Article file