Search

Result: Found records: 304 (record limit: 100, number of pages: 4).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Analysis of the Longest Distances Run by the Best Soccer Players at the FIFA World Cup in Brazil in 2014
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Go to
2. Distances Covered above and below the Anaerobic Threshold by Professional Football Players in Different Competitive Conditions
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Go to
3. Krajobraz turystyczny jako element kształtowania wizerunku i atrakcyjności obszaru. Percepcja krajobrazu turystycznego na przykładzie Zwierzyńca
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Go to
4. Społeczność lokalna na przykładzie Kalisza – ujęcie administratywistyczne
(Studia Administracyjne)
nr 7 2015 2015 Go to
5. New and rare water mite (HydracHnidia) species in Polish fauna found in the Krąpiel river and valley water bodies in Ińskie lake district
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Go to
6. A contribution to knowledge of the ground beetles (insect A. coleoptera: Carabidae) of Wolin Island
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Go to
7. Changes in the vegetation of a small lowland river valley (Krąpiel, NW Poland) after dredging
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Go to
8. Problem selekcji wariantów programu informatyzacji uczelni publicznej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
9. Walka z przestępczością – wybrane aspekty ustrojowo-prawne
(Studia Administracyjne)
nr 7 2015 2015 Go to
10. Nacjonalizm. Ewolucja myśli politycznej. Zarys problemu
(Acta Politica Polonica)
2/2015 (32) 2015 Go to
11. Propaganda osiągnięć spółdzielni produkcyjnych i państwowych gospodarstw rolnych na łamach czasopisma „Głos Szczeciński” do 1956 roku. Z dziejów komunistycznej indoktrynacji polskiego społeczeństwa na Pomorzu Zachodnim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2015 2015 Go to
12. Rola kreatywności w funkcjonowaniu organizacji usługowych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Go to
13. Źródła i obecne rozumienie controllingu w literaturze anglosaskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/1 2015 2015 Go to
14. Rozwój transportu lotniczego we wschodnich prowincjach Niemiec w latach 1919–1939
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Go to
15. Wydatki budżetowe w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014–2020 – problem niedoboru środków
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
16. Stanowisko Józefa Piłsudskiego wobec marksizmu w korespondencji oraz Pismach zbiorowych
(Nowa Krytyka)
34 rok 2015 2014 Go to
17. Zastosowanie klasycznych metod prognozowania popytu w logistyce dużych sieci handlowych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
18. OGÓLNA KONCEPCJA DESTYNACYJNEJ OPTYMALIZACJI PRZEWOZÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE USŁUG KURIERSKICH
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Go to
19. Kamienie wilhelmiańskie ze szczytu Góry Chełmskiej koło Koszalina
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Go to
20. Zorientowana rynkowo polityka ekologiczna w polityce rozwoju Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Go to
21. Strategie adaptacji polskich uniwersytetów do współczesnej rzeczywistości społecznej
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2015 2015 Go to
22. Projekt zintegrowanego produktu turystycznego „Szlak zdrowia i urody – spotkanie z naturą” w świetle geograficznych uwarunkowań Obszaru Funkcjonalnego Powiśle
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Go to
23. Potencjał i perspektywa rozwoju gospodarstw agroturystycznych w powiecie łosickim
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Go to
24. Spatial policy of suburban municipalities. Current directions in the development of tourism and recreation in suburban areas
(European Journal of Service Management)
Vol. 18, 2/2016 2016 Go to
25. Składniowe środki kreacji świata przedstawionego w wierszach z tomu "Lutnia po Bekwarku" Jana Lechonia
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Go to
26. Błogosławiona Dziewica Maryja Matka Boga w misterium Kościoła. W pięćdziesiątą rocznicę Konstytucji Dogmatycznej o Kościele „Lumen Gentium”
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Go to
27. Zadania filozofii w poszukiwaniu prawdy w świetle encykliki Jana Pawła II Fides et ratio
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Go to
28. Rola języka ojczystego w wierze i duszpasterstwie
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Go to
29. Changes in Selected Morphological Parameters and Body Composition, as Well as Mean Body Surface Temperature Assessed by Thermal Imaging, in Women After Abdominal Liposuction
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 14, No. 2/2016 2016 Go to
30. Outsourcing call center w działalności przedsiębiorstwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
31. Rozwiązania programowe i sprzętowe wspierające procesy wirtualizacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
32. Wykorzystanie internetu w gospodarstwach domowych w Polsce na tle krajów UE
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
33. Internet podstawowym narzędziem innowacyjności przedsiębiorstw i administracji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
34. Odmienności kulturowe w międzynarodowych zespołach realizujących projekty informatyczne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
35. Testowanie silnej efektywności informacyjnej rynku polskich funduszy emerytalnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
36. Wieloagentowy system wspomagania decyzji z zakresu e-finansów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
37. Układ z Schengen w realiach dezintegracji ładu przestrzennego Europy
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
38. Integracja wiedzy w wieloagentowym systemie wspomagania decyzji z zakresu e-finansów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
39. Rola regulacji w towarowym transporcie samochodowym w Niemczech, od Republiki Weimarskiej do Republiki Federalnej
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
40. Frankistowska Hiszpania na arenie międzynarodowej po zakończeniu II wojny światowej
(Acta Politica Polonica)
1/2011 (24) 2011 Go to
41. PiS na scenie politycznej województwa zachodniopomorskiego w latach 2005–2007. Część I
(Acta Politica Polonica)
1/2011 (24) 2011 Go to
42. Prawo i Sprawiedliwość na scenie politycznej województwa zachodniopomorskiego w latach 2005–2007. Część II
(Acta Politica Polonica)
1/2012 (25) 2012 Go to
43. Wybory samorządowe 2010 - Prawo i Sprawiedliwość w województwie zachodniopomorskim
(Acta Politica Polonica)
1/2013 (26) 2013 Go to
44. Ruch Autonomii Śląska a Prawo i Sprawiedliwość. Relacje i kontrowersje
(Acta Politica Polonica)
1/2014 (27) 2014 Go to
45. Rola i znaczenie Bezpartyjnego Komitetu Wyborczego Wyborców Pomorze Zachodnie w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w 2014 roku
(Acta Politica Polonica)
2/2016 (36) 2016 Go to
46. WIRTUALIZACJA ZACHOWAŃ KONSUMENTÓWNA RYNKU TURYSTYCZNYM JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY W PODEJMOWANIU DECYZJI MARKETINGOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
47. Eksperymenty myślowe – współczesne kontrowersje
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Go to
48. Change management in supply chains in the context of changes in demand
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 886 PTiL nr 32 2015 Go to
49. Samozatrudnienie jako przejaw przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych i sposób na wyjście z bezrobocia
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
50. The open innovation process in SPA & wellness tourism
(European Journal of Service Management)
Vol. 19, 3/2016 2016 Go to
51. Czy emocje mogą być racjonalne. Analiza wybranych aspektów filozofii emocjiRonalda de Sousy
(Analiza i Egzystencja)
35 (2016) 2016 Go to
52. IDENTYFIKACJA DETERMINANT ZAKUPÓW PRZEZ INTERNET W POLSKICH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH PRZY ZASTOSOWANIU UOGÓLNIONEGO MODELU TOBITOWEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
53. WYBRANE ASPEKTY E-KONSUMPCJI W POLSKICH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
54. MULTIPLIKACJA WYDATKÓW BUDŻETU ROLNEGO NA 2016 ROK PRZEZ BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Go to
55. Łączko, łączko, łączko zielona…
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Go to
56. Ground beetle assemblages (Coleoptera, Carabidae) of the Krasiborska Kępa reserve
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Go to
57. Wyzwania naukowe informatyzacji uczelni publicznej
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Go to
58. The moths (Lepidoptera: Heterocera) of the Maria Curie Skłodowska University Botanical Garden in Lublin a refuge within the city
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Go to
59. Hermit beetle’s (Osmoderma eremita Scopoli, 1763) occurrence in roadside double row of willows
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Go to
60. Molecular study of Prussian carp – an invasive species in the lakes of the Leszno Lakeland
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Go to
61. Urban stream Osówka in Szczecin – how efficiently as possible should the variability of the stream water quality be studied along the road of runoff in time?
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Go to
62. Secondary sex ratio of nestlings of the blackbird (Turdus merula)
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Go to
63. Body Mass Index (nutritional status) and concentrations of Ca, Cu, Fe, Mg, Zn, K, Na in the hair of young men from Tanzania
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Go to
64. A tale of conquest and crisis: invasion history and status of the American mink (Neovison vison) in Iceland
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Go to
65. Differentation of Scots pine (Pinus sylvestris L.) seed orchard in Gidyle on basin of morphological needles trains
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Go to
66. The use of molecular techniques in the taxonomy of water mites (Hydrachnidia, Acari)
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Go to
67. Values of B and T cells and their subpopulations in peripheral blood of rabbits
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Go to
68. Morphological variation of Platanthera chlorantha (Orchidaceae) in forest sites of NW Poland
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Go to
69. Nowa komparatystyka i comparatisme quand même
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Go to
70. Ekonometryczne modelowanie popytu na turystykę zorganizowaną
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
71. Wirtualizacja i prosumpcja – innowacyjne trendy w konsumpcji turystycznej i ich wpływ na strategie dystrybucji podmiotów organizacji i pośrednictwa w turystyce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
72. Determinanty rozwoju turystyki zdrowotnej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
73. Wybrane aspekty rozwoju ruchu turystycznego w Roztoczańskim Parku Narodowym
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
74. Analiza znaczenia portów morskich i zintegrowanych centrów logistycznych w zarządzaniu procesami w transporcie intermodalnym i kombinowanym
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
75. The Concept of Smart Hotels as an Innovation on the Hospitality Industry Market – Case Study of Puro Hotel in Wrocław
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
76. "Business case" activities in aviation. Evidence from research at Katowice Airport
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
77. Residents’ Attitude Toward Tourism in Zwierzyniec Town
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
78. Struktura dochodów i wydatków budżetowych na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne w 2016 roku
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Go to
79. Innowacyjność a zatrudnienie w kontekście strategii "Europa 2020"
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Go to
80. Rozwój polskiego sektora transportu w latach 1990 - 2015. Charakterystyka podstawowych kierunków jego zmian oraz perspektywy rozwoju
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
81. Wykorzystanie analizy skupień w procesach poznawczych stratyfikacji przedsiębiorstw transportowych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
82. Rozwiązania cloud computing w logistyce - stan obecny i tendencje rozwojowe
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
83. Maximum Locomotor Speed of the Best Football Players at the FIFA World Cup in Brazil
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Go to
84. Miejsce zasady państwa pochodzenia w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego w odniesieniu do świadczenia usług
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Go to
85. WYBRANE PROBLEMY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWANIA SIECI WSPARCIA INNOWACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
86. Komparatystyka intermedialna
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Go to
87. Płaszczyzny kształtowania postaw pokuty i pojednania
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2016 2016 Go to
88. Katechetyczna formacja sumienia w warunkach sekularyzaji moralności
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2016 2016 Go to
89. Miłosierdzie Boże a Duch nawrócenia i pokuty w XXI wieku
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2016 2016 Go to
90. Porty morskie jako przedmiot badań w naukach ekonomicznych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
91. Flota i żegluga prowincji Pomorze i Prusy Wschodnie w latach 1919 - 1939
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
92. Odległe zwierciadło. Wiek wyboru pomiędzy Polską wyszehradzką a jagiellońską
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
93. Depositio Episcoporum - katalog biskupów misyjnych, pomorskich, kamieńskich i szczecińsko-kamieńskich
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2016 2016 Go to
94. "Odnowienie wszystkiego" według Dziejów Apostolskich (Dz. 3,21a)
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2016 2016 Go to
95. Wymiary i parametry sytuacji negocjacyjnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
96. Odnowa liturgiczna pięćdziesiąt lat po ogłoszeniu soborowej konstytucji Sacrosanctum Concilium w metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Go to
97. Przedsoborowe „drogi” do generalnej reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Go to
98. Czym jest introspekcja? Badanie rozwiązań pluralistycznych
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Go to
99. Kształcenie specjalne personelu latającego w „Szkole Orląt” w latach 1925–1939
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Go to
100. Rola Generała Kazimierza Sosnkowskiego w kształtowaniu stosunków polsko-francuskich w okresie II Reczypospolitej.
(Studia Maritima)
Vol. 29 2016 2016 Go to
Page