Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.86-25
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2017 (86)
Testowanie silnej efektywności informacyjnej rynku polskich funduszy emerytalnych
(TESTING OF THE STRONG INFORMATION EFFECTIVENESS OF POLISH PENSION FUNDS’ MARKET)

Authors: Andrzej Karpio
SGGw w Warszawie

Dorota Żebrowska-Suchodolska
SGGw w Warszawie
Keywords: Treynor-Mazuy coefficient Henriksson-Merton coefficient selectivity market-timing
Data publikacji całości:2017
Page range:10 (303-312)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose - The main goal of the investigation was the answer to the question about the strong information effectiveness of pension funds just before and just after the changes of the legal rules. Design/Methodology/Approach - The whole period was divided into two sub-periods: January 2012 – January 2014 and February 2014 – February 2016. The Treynor – Mazuy and Henriksson – Merton’s models were created and the coefficients were estimated applying weekly rates of return. Findings - The obtained results for both sub-periods were compared, what allows to conclude that coefficients of market – timing and asset’s selectivity just before and just after the changing of the legal rules were statistically insignificant for the more funds. So, the passive way of the managing of pension funds’ portfolios dominates. Originality/Value - Two years that passed from the change of the legal rules for the first time gave the possibility to judge the ability of funds portfolios’ managers to adopt their investment policy to the new law.
Download file

Article file

Bibliography

1.Czekaj, J. (red.) (2014). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Warszawa: PWE.
2.Dybał, M. (2008). Efektywność inwestycyjna funduszy emerytalnych. Warszawa: CeDeWu.
3.Henriksson, R., Merton, R. (1981). On Market Timing and Investment Performance. II Statistical Procedures for Evaluating Forecasting Skills. Journal of Business, 54 (4), 513 – 533.
4.Karpio, A., Żebrowska-Suchodolska, D. (2016a). Polish open-end pension funds performance and its persistence. Acta Oeconomia, 15 (1), 15–25.
5.Karpio A., Żebrowska-Suchodolska, D. (2016b). Efektywność inwestycyjna polskich funduszy emerytalnych w okresie zmian zasad prawnych. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 17, (3), 64–72.
6.Perez, K. (2012). Efektywność funduszy inwestycyjnych. Podejście techniczne i fundamentalne. Warszawa: Difin.
7.Treynor, J.L., Mazuy, K. (1966). Can Mutual Funds outguess the Market? Harvard Business Review, 44, 131–136.