Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.23-10
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / t. 23 2015
Projekt zintegrowanego produktu turystycznego „Szlak zdrowia i urody – spotkanie z naturą” w świetle geograficznych uwarunkowań Obszaru Funkcjonalnego Powiśle

Authors: Teresa Brzezińska-Wójcik
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wiesław Czerniec
LOT „Kraina Lessowych Wąwozów”

Marian Harasimiuk
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Tomasz Rutkowski
EuroCompass Sp. z o.o.

Ewa Skowronek
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Andrzej Świeca
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Karolina Szeląg
EuroCompass Sp. z o.o.
Year of publication:2015
Page range:17 (119-135)
Cited-by (Crossref) ?:
Download file

Article file