Search

Result: Found records: 85.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. The Origin of the Prejudice Against the Disabled. Selected Theories
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2015 2015 Go to
2. Konflikt ról rodzinnych i zawodowych a poczucie satysfakcji z życia
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2015 2015 Go to
3. Refleksje na temat dokumentów biograficznych w niepublikowanym Dzienniku komputerowym Zbigniewa Pietrasińskiego
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2014 2014 Go to
4. Mechanizmy obrony przed społeczno-kulturowymi konsekwencjami piętna (na przykładzie chorych na kiłę)
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2014 2014 Go to
5. The Effect of Core Stability and Functional Exercises on Selected Speed and Strength Parameters in Expert Female Footballers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Go to
6. Visuomotor Processing after Progressively Increased Physical Exercise
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 5, No. 1/2014 2014 Go to
7. The Effect of Wrestling Tournament on Immune and Endocrine Markers in Blood and Saliva of Male and Female Athletes
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Go to
8. The Ability to Maintain Attention during Visuomotor Task Performance in Handball Players and Non-Athletes
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Go to
9. Methodology of the regional tourism satellite account for Poland – concept and feasibility study
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Go to
10. Możliwe obszary współpracy podmiotów sektora TSL z organizacjami pozarządowymi w ramach poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
11. Strategia hands-on activity w kreowaniu geoproduktów w kontekście edukacji, interpretacji i promocji geodziedzictwa na Roztoczu (środkowowschodnia Polska)
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (29) 2015 2015 Go to
12. Ekologiczny aspekt wykorzystania substratów rolniczych
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Go to
13. Projekt zintegrowanego produktu turystycznego „Szlak zdrowia i urody – spotkanie z naturą” w świetle geograficznych uwarunkowań Obszaru Funkcjonalnego Powiśle
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Go to
14. Elektroniczne rejestry publiczne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
15. Zarządzanie wiedzą w instytucjach szczebla regionalnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
16. Zastosowanie steganografii w sieciach komputerowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
17. Intensyfikacja przestępczości w e-gospodarce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
18. Wiek przedsiębiorstwa jako mikroekonomiczna determinanta struktury kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
19. Rodzaje i systemy płatności elektronicznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
20. Usługi cloud computing dla małych i średnich przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
21. Problemy elektronicznej realizacji usług w administracji publicznej i ochronie zdrowia
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
22. ROLA FUNDUSZY I PROGRAMÓW UE W POPRAWIE JAKOŚCI KAPITAŁU SPOŁECZNEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
23. Selfies and the Self
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Go to
24. Porównywalność informacji sprawozdawczych w świetle założeń koncepcyjnych MSSF
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
25. Rola IT Service Managera w innowacyjnym zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
26. Szacowanie spożycia turystycznego – doświadczenia regionalnego rachunku satelitarnego turystyki dla województwa mazowieckiego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
27. Natężenie ruchu turystycznego na wybranych festiwalach – Pozytywne i negatywne aspekty jego wpływu na system społeczno-gospodarczy Lublina w opinii mieszkańców miasta
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
28. Inwentaryzacja w aspekcie koncepcji rzetelnego i jasnego obrazu
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
29. Ocena stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w wybranych państwach świata najatrakcyjniejszych pod względem turystycznym w świetle jego udziału w obsłudze ruchu turystycznego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
30. Dynamika i cechy międzynarodowego ruchu turystycznego w Tunezji w latach 1960–2015
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
31. Metody finansowego wsparcia przedsiębiorczości kobiet
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
32. Obszary oddziaływań behawioralnych na rachunkowość finansową i zarządczą
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
33. Udostępnianie i wykorzystywanie danych otwartych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
34. Nowe technologie informacyjne a rozwój przestępczości elektronicznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
35. Ryzyko w sektorze publicznym w kontekście zintegrowanej informatyzacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
36. Postrzeganie przez kadrę kierowniczą znaczenia umiędzynarodowienia i jego związków z wynikami finansowymi i gospodarką opartą na wiedzy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
37. VIII Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Go to
38. Uczelnia jako miejsce współpracy opiekuna naukowego/promotora i doktoranta
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Go to
39. The Differentiation of Visual Sensorimotor Processes in the Representatives of Various Sport Disciplines
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 19, No. 3/2017 2017 Go to
40. Jubileusz prof. zw. dr. hab. Kazimierza Sawickiego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
41. Funkcja informacyjna rachunkowości w outsourcingu usług finansowo-księgowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
42. Standardy żywności w handlu między państwami członkowskimi Unii Europejskiej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Go to
43. Astro-tourism in the area of the polish-slovak borderland as an innovative form of rural tourism
(European Journal of Service Management)
Vol. 23, 3/2017 2017 Go to
44. Fragen der Sprachverarbeitung und des Sprachbewusstseins am Beispiel des Deutschen als L2, des Englischen als L3 und des Schwedischen als L4 polnischer Germanistikstudenten
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Go to
45. KONSTRUOWANIE WIEDZY O CZASIE MINIONYM W PEDAGOGICE. KILKA UWAG O PRAKTYCE EDUKACYJNEJ W WARUNKACH ZMIAN KULTUROWYCH W POLSCE XX WIEKU
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 2 2018 Go to
46. Ewolucja zakresu odpowiedzialności księgowych w Rosji
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
47. Dochód całkowity jako kategoria rachunkowości - artykuł dyskusyjny
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
48. Diversity of the Tourism Potential and Functions in the Roztocze Region
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Go to
49. Rachunkowość kreatywna - dobra czy zła?
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
50. Czy zawód księgowego jest prestiżowy? Portrety księgowych w Polsce i w Rumunii
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
51. Sprawozdanie z działalności jednostki jako źródło informacji
 o kapitale intelektualnym przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
52. Relacja między wynikiem z utrzymania i eksploatacji nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych a dochodem (stratą) z gospodarki zasobami mieszkaniowymi
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
53. Wykorzystanie psychologicznych koncepcji człowieka w badaniach rachunkowości zarządczej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
54. Behawioralne implikacje wdrożenia i stosowania rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
55. Żywność funkcjonalna na rynku światowym
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Go to
56. Recenzja książki: Anna Krajewska, Współdziałanie dydaktyczne nauczycieli akademickich i studentów a jakość kształcenia na przykładzie studiów pedagogicznych, Białystok 2016, ss. 433
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Go to
57. Obszary przyszłych zmian w przedsiębiorstwach w percepcji pracowników
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
58. Cechy nauczyciela akademickiego z perspektywy studentów artystycznej szkoły wyższej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2017 (22) 2018 Go to
59. Współpraca instytucji finansowych z sektorem FinTech
(Współczesne Finanse)
nr 1 (1) 2016 2016 Go to
60. Rola Maryi w J 2,1-12
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2018 2018 Go to
61. Stan zmotywowania pracowników na podstawie funkcjonujących w przedsiębiorstwach systemów motywacyjnych i oceny miejsca pracy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
62. O eseistycznym usuwaniu obrazów twarzy: Ulicami Londynu: przygoda (1927) Virginii Woolf i Akacje kwitną (1935) Debory Vogel
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Go to
63. Rola IT Service Managera w zarządzaniu innowacjami w MSP w świetle polityki Unii Europejskiej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Go to
64. Sentymentalizm – sielanka – długie trwanie. O nawiązaniach do sentymentalnych podstaw gatunku w poezji XX wieku
(Rocznik Komparatystyczny)
9 (2018) 2018 Go to
65. PRZESTRZEŃ SPOTKANIA I RELACJI „MISTRZ – UCZEŃ” ORAZ WYBRANE NARZĘDZIA BADAWCZE STOSOWANE W JEJ EKSPLORACJI
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2018, tom 3, numer 1 2018 Go to
66. "Roztocze - witalnosc z natury" brand as an indicator of abiotic assets in marketing slogans and tourism products
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
67. The use of tourism consumption estimations to assess the economic effects of tourism in metropolitan cities as exemplified by Warsaw
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
68. Techniki uwierzytelniania biometrycznego dla realizacji usług drogą elektroniczną
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Go to
69. Mapa województwa szczecińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1970 1970 Go to
70. Rezerwaty krajobrazowe i piękne rejony województwa szczecińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1961 1961 Go to
71. Zagadnienia stabilizacji i integracji ludności na Pomorzu Zachodnim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1978 1978 Go to
72. 1000-lecie bitwy pod Cedynią. /Sprawozdanie z sesji naukowej/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1972 1972 Go to
73. Współpraca naukowa województwa szczecińskiego z północnymi rejonami NRD
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1971 1971 Go to
74. Budżet czasu - próba opisu wewnętrznego zróżnicowania społecznego robotników
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1982 1982 Go to
75. Integracja załogi robotniczej jako problem badawczy
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1979 1979 Go to
76. Sytuacja pracy a wynalazczość pracownicza
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1983 1983 Go to
77. Rozwój przemysłu włókien sztucznych na Pomorzu Szczecińskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1973 1973 Go to
78. Przemysł na Pomorzu Zachodnim. 1945-1949
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1976 1976 Go to
79. Perspektywiczne problemy zaopatrzenia woj. szczecińskiego w kruszywo budowlane przy wykorzystaniu transportu wodnego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1979 1979 Go to
80. Odbudowa rolnictwa na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1949
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1983 1983 Go to
81. Problem socjalistycznej przebudowy rolnictwa. /Na przykładzie województwa szczecińskiego/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1975 1975 Go to
82. Evaluation of conditions for quality logistic services in the area of refrigerated transport
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Go to
83. Sports in schools in the province of Volhynia in the years 1921-1939
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 31, No. 3/2020 2020 Go to
84. Sports in the Province of Volhynia as Presented in the “Ziemia Wołyńska” Magazine (1928-1932)
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 33, No. 1/2021 2021 Go to
85. The Outline of the History of Physical Culture in the Province of Ternopil in the Years 1920-1939
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 37, No. 1/2022 2022 Go to
Page