Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 1-2 1983
Sytuacja pracy a wynalazczość pracownicza

Authors: Teresa J. Makowska
Year of publication:1983
Page range:16 (209-224)