Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 1-2 1983

Year of publication:1983

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Ludowcy w radach narodowych i administracji Pomorza Zachodniego w latach 1945-1949

18 (7-24) Wiesław Stanisław Burger More
2.

Szczecińskie jarmarki wełniane w pierwszej połowie XIX w.

24 (25-48) Włodzimierz Stępiński More
3.

Towarzystwo słowiańskie w Krakowie wobec sytuacji na Bałkanach w latach 1912-1914

17 (49-65) Antoni Giza More
4.

Próby zbliżenia Polski i Wielkiej Brytanii w 1926 roku na tle systemu lokarneńskiego

15 (67-81) Marek Baumgart More
5.

Publicystyka państw skandynawskich wobec agresji III Rzeszy na Polskę w 1939 roku

17 (83-99) Mirosław Cygański More
6.

Socjaldemokraci w komitetach antyfaszystowskich Niemiec Zachodnich

14 (101-114) Marian Grzęda More
7.

Zasady gospodarowania siłą roboczą w przedsiębiorstwach państwowych Niemieckiej Republiki Demokratycznej

13 (115-127) Klemens Piotrowski More
8.

Miernik oceny działalności przedsiębiorstw przemysłowych

5 (121-125) Bronisław Miszewski More
9.

Proces tworzenia się kompleksu rolniczo-przemysłowego w krajach socjalistycznych

10 (145-154) Aleksandra Smólczyńska More
10.

Geneza i główne kierunki rozwoju transportu morskiego Niemieckiej Republiki Demokratycznej

16 (155-170) Zdzisław Borzycki More
11.

Rodziny szczecińskie w świetle badań empirycznych

3 (167-169) Ludwik (red.) Janiszewski More
12.

Subiektywna sfera sukcesu małżeńskiego w rodzinach marynarzy

22 (171-192) Ludwik Janiszewski More
13.

Związki rodziny małej z elementami mikrostruktury społecznej

16 (193-208) Anna Nowak More
14.

Sytuacja pracy a wynalazczość pracownicza

16 (209-224) Teresa J. Makowska More
15.

Nowe organy i służby finansowe

11 (225-235) Eugeniusz Tegler More
16.

David Gilly i jego mapa Pomorza Zachodniego z 1789 r.

8 (237-244) Mieczysław Stelmach More
17.

Formalna budowa uczestnictwa w kulturze

6 (245-250) Bogdan Gębski More
18.

Na marginesie rozprawy B. Gębskiego

3 (251-253) Józef Kowalewski More
19.

Odbudowa rolnictwa na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1949

4 (255-258) Teresa Kieszkowska More
20.

Florian Zaniecki redaktor 'Wychodźcy Polskiego"

2 (258-259) Zygmunt Dulczewski More
21.

W 100 rocznicę urodzin Floriana Zanieckiego

6 (259-264) Adam Sosnowski More
22.

Po wielkim szoku

4 (264-267) Andrzej K. Koźmiński More
23.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Październik-grudzień 1981 r.

17 (271-287) Jadwiga Ostromęcka More