Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 1-2 1983
David Gilly i jego mapa Pomorza Zachodniego z 1789 r.

Authors: Mieczysław Stelmach
Year of publication:1983
Page range:8 (237-244)