Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 1-2 1983
Nowe organy i służby finansowe

Authors: Eugeniusz Tegler
Data publikacji całości:1983
Page range:11 (225-235)