Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 1-2 1983
Geneza i główne kierunki rozwoju transportu morskiego Niemieckiej Republiki Demokratycznej

Authors: Zdzisław Borzycki
Year of publication:1983
Page range:16 (155-170)