Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 1-2 1983
Ludowcy w radach narodowych i administracji Pomorza Zachodniego w latach 1945-1949

Authors: Wiesław Stanisław Burger
Year of publication:1983
Page range:18 (7-24)