Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2015.2-11
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2015
Uczelnia jako miejsce współpracy opiekuna naukowego/promotora i doktoranta
(The university as a area of cooperation of the academic supervisor/promoter and phd student)

Authors: Teresa Joanna Andrzejewska
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: university PhD studies relation
Data publikacji całości:2015
Page range:20 (195-214)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Many universities offer the PhD studies especially for persons appreciating scientific, pedagogic-educational and civic values. Targeting the values influences the research thoroughness, type of undertaken relation and sense of responsibility for the common good. The relation between the academic supervisor/promoter and PhD student bases on the personal and seminar meetings. The law of the high education regulates the type of courses and underling the necessity of the direct scientific tutoring and supporting in autonomous researching. Some of the PhD students criticises the relation of supervisor/promoter and PhD student. The another PhD students praise this relation. I have researched this relation from the PhD student’s view point. I have focused my attention on student’s expectations, choosing criteria of the academic supervisor/promoter, his/her characteristics, breakthrough moments and the ending of the relation.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bauman T., Poznawczy status danych jakościowych, w: Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice, red. J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, K.J. Szmidt, Impuls, Kraków 2011.
2.Buber M., Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, Pax, Warszawa 1992.
3.Gara J., Pedagogiczne implikacje filozofii dialogu, Wyd. WAM, Kraków 2008.
4.Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, WSiP, Warszawa 2000.
5.Kozielecki J., Koniec wieku nieodpowiedzialności, Wyd. Jacek Santorski  CO, Warszawa 1995.
6.Kvale S., Prowadzenie wywiadów, PWN, Warszawa 2011.
7.Kwaśnica R., Ku dialogowi w pedagogice, w: Pedagogika alternatywna. Dylematy teorii, red. B. Śliwerski, Impuls, Kraków 2000, s. 59–60; F. Znaniecki, Relacje społeczne i role społeczne. Niedokończona socjologia systematyczna, PWN, Warszawa 2011.
8.Kwieciński Z., Tropy – ślady – próby. Studia i szkice z pedagogiki pogranicza, Edytor, Poznań–Olsztyn 2000.
9.Łukaszewski W., Szanse rozwoju osobowości, Książka i Wiedza, Warszawa 1984.
10.Mounier E., Co to jest personalizm oraz wybór innych prac, tłum. A. Krasiński, D. Eska, A. Turowiczowa, znak, Kraków 1960.
11.Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996.
12.Nyczaj-Drąg M., Oczekiwania, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, Żak, Warszawa 2004.
13.Olbrycht K., O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.
14.Ostrowska U., Relacje interpersonalne jako problem edukacyjny, w: Aksjologiczneaspekty relacji interpersonalnych w edukacji, red. U. Ostrowska, Impuls, Kraków 2002.
15.Palka S., Trwałe i zmienne składniki w procesie kształcenia w szkole wyższej, w: Szkoła wyższa w toku zmian. Diagnozy i konstatacje, red. J. Kostkiewicz, A. Domagała-Kręcioch, M. J. Szymański, Impuls, Kraków 2011.
16.Pryszmont-Ciesielska M., Ukryty program edukacji akademickiej, Atut–Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2010.
17.Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, tłum. M.Głowacka-Grajper, J. Ostrowska, PWN, Warszawa 2012.
18.Steiner G., Nauki mistrzów, Zysk i S-ka, Poznań 2007.
19.Wieczorek K., Mistrzom podobni, lecz wierni sobie. O autonomii podmiotu relacji mistrz– uczeń, w: Z tęsknoty za mistrzem, red. J. Kurek i K. Maliszewski,Miejski Dom Kultury Batory w Chorzowie, Chorzów 2007.
20.Witkowski L., Historie autorytetu wobec kultury i edukacji, Impuls, Kraków 2011.
21.Witkowski L., Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej, Impuls, Kraków 2009.
22.Wlazło S., Mierzenie jakości pracy szkoły, MarMar, Wrocław 1999.
23.Żywczok A., Aksjologia odkrycia naukowego –studium rozwoju i wychowania osobowości naukowych, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009.
24.Artykuł 195 ust. 5 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU z 2005 r., nr 164, poz. 1365), Rozdział 3 Studia doktoranckie, http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051641365 (16.08.2015).
25.Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich na podstawie art. 201 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU z 2012 r., poz. 572 ze zm.).