Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2015

Year of publication:2015

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Uniwersytet – wolność – bezinteresowność. Tradycyjny etos i współczesne przemiany tożsamości uniwersytetu


(University – liberty – selflessness. The traditional ethos and contemporary changes in the identity of university)
38 (11-48) Marek Rembierz More
2.

Nauczyciel akademicki – dylematy, napięcia, ambiwalencja roli


(Academic teacher – dilemmas, tensions, role ambivalence)
17 (49-65) Anna Sajdak More
3.

Czy dialog sokratejski może być konstruktywistyczny?


(Does Socratic dialogue can be constructivist?)
9 (69-77) Jacek Moroz More
4.

Pop-rytualne oblicze uniwersytetu


(The pop-ritual side of the university)
19 (79-97) Sylwia Jaskulska More
5.

Portfolio uczenia się jako metoda wspomagająca rozwój kompetencji do nauczania młodej kadry akademickiej


(Portfolio as a supporting strategy for young academics in teaching competence development)
15 (99-113) Anna Wach-Kąkolewicz, Mariusz Kąkolewicz More
6.

Niepowodzenia szkolne w retrospekcji studentów pedagogiki


(School failures in pedagogy students’ retrospection)
14 (117-130) Anna Karpińska More
7.

Inteligencja społeczna nauczycieli akademickich a ich ukryte teorie na temat osobowości studentek/studentów


(Social intelligence of university teachers and their secret theories on students personalities)
14 (131-144) Janusz Ślusarski More
8.

Determinanty różnicujące poczucie sensu życia studentów


(Determinants differentiating students’ sense of purpose in life)
12 (145-156) Katarzyna Wojciechowska More
9.

Dialogiczność w kształceniu pedagogicznym studentów resocjalizacji


(Dialogue in pedagogical training of social rehabilitations students)
21 (157-177) Hubert Kupiec More
10.

Student/studentka pedagogiki człowiekiem (bez) nadziei?


(Students of pedagogy people with (no) hope)
15 (179-193) Regina Pazdur More
11.

Uczelnia jako miejsce współpracy opiekuna naukowego/promotora i doktoranta


(The university as a area of cooperation of the academic supervisor/promoter and phd student)
20 (195-214) Teresa Joanna Andrzejewska More
12.

Mobile Learning Concept and Infrastructure in Higher Education

12 (217-228) Hussein Bougsiaa More
13.

Kształcenie specjalne personelu latającego w „Szkole Orląt” w latach 1925–1939


(Specialist education of flying staff in the “Eaglet school” between 1925 and 1939)
18 (229-246) Andrzej Marciniuk More
14.

Świat korowodu w spektaklu Jerzego N. Grzegorka „Korowód w Fado” i w jego możliwym zasięgu


(The word of the procession in the performance of Jerzy N. Grzegorek “Procession in Fado” and in his possible range)
5 (249-253) Oxana Kozlova More
15.

Sprawozdanie z XXIX Letniej Szkoły Młodych Pedagogów, 14–19 września 2015 r., Pułtusk–Warszawa


(Raport from XXIX „Summer School Educators” 14–19 of September 2015 r., Pułtusk–Warszawa)
5 (255-259) Barbara Chojnacka, Julia Magdalena Karapuda More