Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2015.2-04
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2015
Pop-rytualne oblicze uniwersytetu
(The pop-ritual side of the university)

Authors: Sylwia Jaskulska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Keywords: popularity contests pop culture rites rituals university
Data publikacji całości:2015
Page range:19 (79-97)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of this paper is to take a closer look at university pop-rituals that can be treated as one of the elements of what a contemporary high school is. Rituals or rites of an institution reflect its culture understood as a selection of values, symbols, attitudes, ideas, beliefs and customs. In the text, I analyze the phenomena that are present at universities and that I refer to as pop rituals (various contests, parties organized at universities), and beforehand I explain that the concept of an institution’s pop-ritual side stands for in my view. The subject of the considerations that I undertake is thus the presence of phenomena typical for pop culture within the walls of high schools, possible reasons and consequences of his state of affairs, especially the positioning of a university on the so-called educational services market and new dimensions of the privileges of members of academic communities.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bourdieu P., Les rites commeactes d’instytution, „Actes de la Rechercheen Sciences Sociales” 1982, vol. 43.
2.Buchowski M., W.J. Burszta, O założeniach interpretacji antropologicznej, PWN, Warszawa 1992.
3.Choińska A.K., Rytuały świętowania w ujęciu Pierre’a Bourdieu, „Kultura i Społeczeństwo” 2012, nr 4.
4.Douglas M., Czystość i zmaza, PIW, Warszawa 2007.
5.Drozdowicz J., Popreligia w dobie popkultury, w: Ratio, religio, humanitas. Miscellanea dedykowane Profesorowi Zbigniewowi Drozdowiczowi, red. E. Jeliński, Z. Stachowski, S. Sztajer, Wyd. UAM, Poznań 2015.
6.Eller J.D., Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, Wyd. UJ, Kraków 2012.
7.Fiske J., Zrozumieć kulturę popularną, Wyd. UJ, Kraków 2010.
8.Gennep A., Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, PIW, Warszawa 2006.
9.Grimes R. L., Beginnings in Ritual Studies, University of South Carolina Press 1994.
10.Hann Ch., Antropologia społeczna, Wyd. UJ, Kraków 2008.
11.Jaskulska S., „Rytuał przejścia” jako kategoria analityczna. Przyczynek do dyskusji nad badaniem rytualnego oblicza rzeczywistości szkolnej, „Studia Edukacyjne” 2013, nr 26.
12.Jaskulska S., Ocena zachowania w doświadczeniach uczniów, Wyd. UAM, Poznań 2009.
13.Jaskulska S., Wychowanie instant. Na przykładzie programu telewizyjnego „Superniania”, w: Kultura mediów, ciało i tożsamość – konteksty socjalizacyjne i edukacyjne, red. W. Jakubowski, S. Jaskulska, Impuls, Kraków 2011.
14.Jerzak-Gierszewska T., Religia a magia. Klasyczne koncepcje antropologiczne, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 1995.
15.Johnson J., Through the Liminal: A Comparative Analysis of Communitas Andrites of Passage in Sport Hazing and Initiations, „Canadian Journal of Sociology” 2011, vol. 36, no. 3.
16.Klus-Stańska D., Dydaktyka wokół chaosu pojęć i zdarzeń, Żak, Warszawa 2010.
17.Mach Z., Rytuał, w: Encyklopedia socjologii, t. III, red. Z. Bokszański, A. Kojder, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000.
18.Malinowski B., Mit, magia, religia, PWN, Warszawa 1990.
19.Mauss M., H. Hubert, Zarys ogólnej teorii magii, w: Socjologia i antropologia, red. M. Mauss, PWN, Warszawa 1973.
20.Melosik Z., Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, Impuls, Kraków 2013.
21.Melosik Z., Tożsamość młodzieży współczesnej (czyli jak żyć w kulturze typu „instant”), „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2000, nr specjalny; idem, Kultura instant – paradoksy pop-tożsamości, w: Pedagogika u progu trzeciego tysiąclecia. Materiały pokonferencyjne, red. A. Nalaskowski, K. Rubacha, Wyd. UMK, Toruń 2001.
22.Rappaport R., Rytuał i religia w rozwoju ludzkości, Nomos, Kraków 2008.
23.Jaskulska S., K. Motyl, Gra o Tron? Rytuały i gry w optyce teorii antropologicznej Clifforda Geertza i analizy transakcyjnej. Przyczynek do badania codzienności szkoły, „Studia Edukacyjne” 2014, nr 31.
24.Rothenbuhler E., Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do ceremonii medialnej, Wyd. UJ, Kraków 2006.
25.Segalen M., Obrzędy i rytuały współczesne, Verbinum, Warszawa 2009.
26.Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1963.
27.http://codziennikfeministyczny.pl/oswiadczenie-ws-konkursu-na-umk/(7.05.2015).
28.https://niedlamissumk.wordpress.com/ (7.05.2015).
29.http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,15355336,Protest_przeciwko_
30.wyborom_Miss_UMK___Faktycznie__sa.html (7.05.2015).
31.http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105406,16586967,Maszyna_do_
32.dzielenia__Co_wynika_z_festiwalizacji_naszej.html (7.05.2015).
33.http://wiadomosci.onet.pl/krakow/juwenalia-krakowskie-15-20-maja/0rkys
34.(7.05.2015).
35.https://sites.google.com/site/laurycezara/ (7.05.2015).
36.https://sites.google.com/site/laurycezara/ (7.05.2015). https://sites.google.com/site/laurycezara/najsympatyczniejszy-wykladowca
37.(7.05.2015)
38.https://www.facebook.com/events/1422057198100139/ (7.05.2015). https://www.facebook.com/events/1586162258298979/ (7.05.2015).
39.https://www.facebook.com/jagiellonian.university/photos/a.397046157472.165253.311279977472/10152808713667473/?type=1&fref=nf (7.05.2015).
40.https://www.facebook.com/jagiellonian.university/photos/a.397046157472.1652
41.53.311279977472/10152808713667473/?type=1&fref=nf&pnref=story (7.05.2015).
42.https://www.facebook.com/pages/Wybory-Miss-Uniwersytetu-Medycznego-w-%C5%81odzi/273439446052039 (wybory Miss Uniwersytetu Medycznego
43.w Łodzi); https://www.facebook.com/pages/Wybory-Miss=-AWF155510684477031/?frefts (wybory Miss AWF w Warszawie) (7.05.2015).
44.https://www.youtube.com/watch?v=FgDuM4r4xBE (wybory Miss Uniwersytetu Medycznego w Łodzi); https://www.youtube.com/watch?v=_GN5_e_TE4U (wybory Miss Uniwersytetu Medycznego w Łodzi); https://www.youtube.com/watch?v=kGAMHdyVYIs (wybory Miss Uniwersytetu Opolskiego) (7.05.2015).