Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2015.2-05
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2015
Portfolio uczenia się jako metoda wspomagająca rozwój kompetencji do nauczania młodej kadry akademickiej
(Portfolio as a supporting strategy for young academics in teaching competence development)

Authors: Anna Wach-Kąkolewicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Mariusz Kąkolewicz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Keywords: higher education university teacher (academic) teaching skills (competence) academic portfolio learning portfolio
Data publikacji całości:2015
Page range:15 (99-113)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The modern constructivist approach to learning pays attention to the individual’s subjectivity and responsibility in knowledge building and skills development. The key element of the process is the reflection that might be understood as the engine of the development and competence improvement. The method/tool which stimulates the reflection is the learning portfolio that has become a central concept of this paper. Next to the theoretical analysis regarding the portfolio features, its potential and its importance, we present the practical example of using the portfolio as a competence development tool that was created by young faculty during Pedagogical Development Programme at the Poznań University of Economics and Business.
Download file

Article file

Bibliography

1.Annis (Ferrill) L., Jones C., Student Portfolios: Their Objectives, Development, and Use, w: P. Seldin& Associates, Improving College Teaching, Anker, Bolton, Massachusetts 1995.
2.Cambridge B. L., Electronic Portfolios as Knowledge Builders, w: Electronic Portfolios: Emerging Practices in Student, Faculty and Institutional Learning, red. B.L. Cambridge, S. Kahn, D.P. Tompkins, K.B. Yancey, American Association for Higher Education, Washington, District Columbia, Stylus Publishing, Sterling, Virginia 2001 (wydanie 2005).
3.Filipiak E., Rozwijanie zdolności uczenia się. Z Wygotskim i Brunerem w tle, GWP, Sopot 2012.
4.Glasersfeld E.,von, Introduction: Aspects of Constructivism, w: Constructivism. Theory, Perspectives and Practice, red. C.T. Fosnot, Techers College Press, Columbia University, New York–London 2005.
5.Gołębniak B. D., Zmiany edukacji nauczycieli. Wiedza – biegłość – refleksyjność, Edytor, Toruń 1998.
6.Kąkolewicz M., Uczenie się jako konstruowanie wiedzy. Świadomość, qualia i technologie informacyjne, Wyd. UAM, Poznań 2011.
7.Kolb D.A., Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1984.
8.Lave J., Wenger E., Situated Learning. Legitimate Peripheral Participation, Cambridge University Press, New York 1991/2007.
9.Moon J.A., A Handbook of Reflective and Experiential Learning. Theory and Practice, Routledge Falmer, London–New York 2005.
10.Olsson T., Mårtensson K., Roxå T., Pedagogical Competence – A Development Perspective from Lund University, w: Å. Ryegård, K. Apelgren, T. Olsson, A Swedish Perspective on Pedagogical Competence, Uppsala University, Division for Development of Teaching and Learning, Uppsala 2010.
11.Philip L., Encouraging Reflective Practice Amongst Students: a Direct Assessment Approach, „Planet” 2006, no. 17/XII.
12.Polanyi M., The Tacit Dimension, University of Chicago Press, Chicago–London 1966.
13.Sajdak A., Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej, Impuls, Kraków 2013.
14.Schön D., The Reflective Practitioner. How Professionals Think in Action, Temple Smith, London 1983.
15.Seldin P., Miller J. E., The Academic Portfolio. A Practical Guide to Documenting Teaching, Research, and Service, Jossey-Bass, San Francisco 2009.
16.Stefani L., Mason R., Pegler Ch., The Educational Potential of E-portfolios. Supporting Personal Development and Reflective Learning, Routledge, Milton Park, Abington 2007.
17.Wach-Kąkolewicz A., Hospitacje zajęć ukierunkowane na wspieranie rozwoju kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów” 2015, nr 2 (36).
18.Wach-Kąkolewicz A., Rozwój kompetencji pedagogicznych nauczycieli akademickich – potrzeby i działania, „Neodidagmata” 2013, nr 35.
19.Zubizarreta J., The Learning Portfolios, Anker Publishing Company Inc., San Francisco 2004.