Search

Result: Found records: 52.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Intellectual capital in non-public higher education institutions – the managerial perspective
(European Journal of Service Management)
Vol. 15, 1/2015 2015 Go to
2. BSC jako narzędzie realizacji celów społecznych i ekonomicznych instytucji zaufania publicznego na przykładzie uczelni wyższej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
3. Zarządzanie produktywnością naukową w kontekście budowania marki uczelni wyższej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
4. Strategie adaptacji polskich uniwersytetów do współczesnej rzeczywistości społecznej
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2015 2015 Go to
5. UWARUNKOWANIA DECYZJI PODEJMOWANYCH PRZEZ NABYWCÓW USŁUG EDUKACYJNYCH W POLSCE NA TLE TENDENCJI MIĘDZYNARODOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
6. Social media as a relationship marketing tool of modern university
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
7. Szanse i zagrożenia emancypacji poprzez edukację w szkole wyższej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Go to
8. Czy studenci ekonomii są homo oeconomicus? Ekonomiczne motywy podejmowania studiów wyższych
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Go to
9. Zaspokajanie potrzeb i realizacja aspiracji życiowych w trakcie studiów wyższych – opinia studentów pokolenia „Z”
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Go to
10. Tendencje rozwojowe narzędzi e-learningowych w szkolnictwie wyższym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
11. Nowy algorytm podziału dotacji dla uczelni. Szanse i zagrożenia dla publicznych uczelni zawodowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
12. O wewnętrznych systemach zapewniania jakości w uczelniach polskich – w kontekście specyfiki ich genezy i wdrożeń
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Go to
13. Niż demograficzny w szkolnictwie wyższym – konsekwencje i proponowane sposoby przeciwdziałania niekorzystnym tendencjom
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Go to
14. Portfolio uczenia się jako metoda wspomagająca rozwój kompetencji do nauczania młodej kadry akademickiej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Go to
15. Mobile Learning Concept and Infrastructure in Higher Education
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Go to
16. Na marginesie sporu. Akcja i reakcja studentów wobec reformy szkolnictwa wyższego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Go to
17. Czy opłaca się studiować?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Go to
18. Kształcenie na poziomie wyższym w polskim więziennictwie – cel do osiągnięcia czy perspektywiczne wyzwanie?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Go to
19. W poszukiwaniu innowacyjnych metod kształcenia w pedagogice. Doświadczenia z uczestnictwa w Kursie Intensywnym LLP-Erasmus
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Go to
20. Absolwenci studiów wyższych o studiach III stopnia z perspektywy przemian rynku edukacyjnego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2014 2014 Go to
21. Definiowanie pojęcia utworu naukowego w regulaminach szkół wyższych
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
22. Dimensions of brand commitment – case of higher education
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
23. Increasing the level of educational services quality in higher education
(European Journal of Service Management)
Vol. 23, 3/2017 2017 Go to
24. Ocena wizerunku uczelni z uwzględnieniem instrumentów public relations na przykładzie szkół wyższych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
25. Organizacja uczelni akademickich w II Rzeczypospolitej w świetle ustawodawstwa dotyczącego nauki i szkolnictwa wyższego
(Studia Administracyjne)
nr 9 2017 2017 Go to
26. Idea uniwersytetu katolickiego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Go to
27. „Konstytucja dla Nauki – Ustawa 2.0” szansą czy zagrożeniem dla rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2017 (22) 2018 Go to
28. Między obojętnością a zaangażowaniem. Źródła dylematów decyzji wyborczych studentów
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2017 (22) 2018 Go to
29. Warunki konstruowania wiedzy o sobie w szkole wyższej przez osoby studiujące pedagogikę – raport z badań
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2017 (22) 2018 Go to
30. Funkcjonowanie w szkole wyższej studentów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Go to
31. Społeczno-gospodarcze efekty doskonalenia jakości usług edukacyjnych w szkolnictwie wyższym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Go to
32. Audit wewnętrzny jako narzędzie doskonalenia systemu zarządzania jakością na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Go to
33. Ocena praktyk zawodowych w opinii studentów jako element doskonalenia jakości kształcenia
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Go to
34. The university and the external environment – towards a collaborative system of resources exchange
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
35. Strategiczny marketing jako narzędzie budowania wizerunku uczelni wyższych w Szczecinie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/3 2018 2018 Go to
36. Średnie tempo zmian liczby absolwentów z tytułem magistra w Polsce
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 18 (2018) 2018 Go to
37. Studium teoretyczne na temat współczesnych problemów polskiego szkolnictwa wyższego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2018 (23) 2018 Go to
38. Ukorporacyjnienie uniwersytetu w badaniu autoetnograficznym
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2018 (23) 2018 Go to
39. Autonomia w przestrzeni akademickiej – znaczenia, doświadczenia, ograniczenia
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2018 (24) 2019 Go to
40. Autonomia, exodus, zaangażowanie
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2018 (24) 2019 Go to
41. Autonomia niemieckiej szkoły wyższej – pomiędzy nauką a polityką (wybrane aspekty)
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2018 (24) 2019 Go to
42. Assessment of blended learning mechanisms and models
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
43. Universities’ social responsibility vs. graduates’ human capital
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Go to
44. Dimensions of co-production of education service
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Go to
45. The role of recommendations in promoting services of Polish universities
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Go to
46. Modern mobile technologies as the support for university students in the learning process
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Go to
47. Teaching quality in blended learning mode
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Go to
48. Wyższe szkolnictwo ekonomiczne w Szczecinie z perspektywy 75-lecia (1946–2021). Od Akademii Handlowej do wydziału Uniwersytetu Szczecińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Go to
49. To whom the university? For whom? Provinciality, peripherality and the frontiers
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Go to
50. The birth of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn and the first attempts at summarising operations of the university
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Go to
51. From the Higher Teachers’ School to the Jan Kochanowski University in Kielce – the path of the Kielce scientific community towards a classical university
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Go to
52. The frontier and development and operations of the scientific community of Zielona Góra
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Go to
Page