Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2013
Na marginesie sporu. Akcja i reakcja studentów wobec reformy szkolnictwa wyższego
(ON THE MARGINS OF THE DISPUTE. THE ACTION AND THE REACTION OF STUDENTS AGAINST REFORMS IN HIGHER EDUCATION)

Authors: Oskar Szwabowski
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: higher education students resistance transformation
Data publikacji całości:2013
Page range:18 (25-42)

Abstract

In the article I analyze the theoretical fi eld of Polish student movement and their practices in the context of the transformation of higher education. I showed that, the ideological constraints Polish student movement do not allow the development of democratic practices and theory, and at the same time they do not creative resistance against the action of power. At the end indicates signi fi cant differences between the foreign and Polish student movement.
Download file

Article file

Bibliography

1.Aufheben/H. Cleaver, Od operaismo do „marksizmu autonomistycznego”. Polemika, tłum. R. i Z. Bieleccy, „Przegląd Anarchistyczny” 2010, nr 11.
2.Buret N., Nadzieja przeciwko nadziei: zdrada jest konieczna, przeł. M. Skóra, „Przegląd Anarchistyczny” 2011/12, nr 13, s. 89. Por. Reclamations Blog, A Few Unexpected Subjects of Class Struggle: Notes on Recent University Strikes, www.reclamationsjournal.org/blog/?p=180.
3.Cleaver H., Polityczne czytanie „Kapitału”, tłum. I. Czyż, Oficyna Wydawnicza Bractwa „Trojka”, Poznań 2011.
4.Colectivo Situaciones, On the Researcher-Militant, przeł. S. Touza, http://eipcp.net/transversal/0406/colectivosituaciones/en (15.05.2013).
5.Kampania „Pokolenie na Zlecenie”, www.demokratyczne.pl/?p=695 (15.05.2013).
6.Kolektyw Edu-Factory, Introduction: All Power to Self-Education!, w: Toward a Global Autonomous University, Autonomedia, Brooklyn 2009.
7.Melosik Z., Edukacja uniwersytecka i stratyfikacja społeczna, w: Selekcyjna funkcja szkolnictwa wyższego, red. M. Cylkowska-Nowak, Wydawnictwo Wolumin, Poznań 2004.
8.Nowak A. W., Demokratyzowanie czy neoluddyzm – reforma uniwersytetu wobec wyzwań technonauki, „Praktyka Teoretyczna” 2013, nr 7.
9.Pannekoek A., Między własnością publiczną a własnością wspólną, przeł. B. Ślosarski, www.praktykateoretyczna.pl/anton-pannekoek-miedzy-wlasnoscia-publiczna-a-wlasnoscia-wspólna (15.05.2013).
10.Posłajko K., Przeciw poetyce „przywileju”, http://nowe-peryferie.pl/index.php/2011/04/przeciw-poetyce-%E2%80%9Eprzywileju%E2%80%9D (15.05.2013)
11.Roggero G., The Production of Living Knowledge. The Crisis of the University and the Transformation of Labor in Europe and North America, przeł. E. Brophy,Temple University Press, Philadelphia 2011.
12.Roggero. G, Skład żywej wiedzy: praca, przechwytywani i rewolucja, przeł. K. Szadkowski, w: Wieczna radość. Ekonomia polityczna społecznej kreatywności, Wolny Uniwersytet Warszawy, t. 3, Warszawa 2011.
13.Szwabowski O., Krytyka „oficjalnej krytyki” neoliberalnych reform w szkolnictwie wyższym, „Praktyka Teoretyczna” 2013, nr 7.
14.www.demokratyczne.pl/?page_id=17 (15.05.2013).