Search

Result: Found records: 11.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Agambenowska szczelina edukacyjna. Recenzja Tyson E. Levis, On Study: Giorgio Agamben and Educational Potentiality, Routlege 2013
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2015 2015 Go to
2. Na marginesie sporu. Akcja i reakcja studentów wobec reformy szkolnictwa wyższego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Go to
3. Kazimierz Musiał, Uniwersytet na miarę swego czasu. Transformacja społeczna w dobie postindustrialnej a zmiany w szkolnictwie wyższym krajów nordyckich, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2013, ss. 378
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Go to
4. Dynamika „wnętrze/zewnętrze” a „bycie obok” w kontekście nie-edukacji wyższej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Go to
5. Städte und Staat in Pommern im Anfang des 19 Jahrhunderts
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1968 1968 Go to
6. Autonomia, exodus, zaangażowanie
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2018 (24) 2019 Go to
7. RAM devices in the light of selected provisions of the Act on weapons and ammunition
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2020 (29) 2020 Go to
8. Utrata urzędu kościelnego
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Go to
9. Dziecko jako ofiara namowy do targnięcia się na własne życie – uwagi na tle art. 151 k.k
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2021 (35) 2021 Go to
10. Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 kwietnia 2018 roku, II FSK 2304/17
(Studia Administracyjne)
2(14)|2021 2021 Go to
11. Obejście konstytucji jako podstawa odpowiedzialności za delikt konstytucyjny
(Studia Administracyjne)
1(17)|2023 2023 Go to
Page