Search

Result: Found records: 65.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Selected Factors Differentiating the Forms of Physical Activity Taken Up or Expected by the Students of PSW in Biała Podlaska
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Go to
2. The Year of Study and the Physical Activity of Students of Selected Fields of Study at the State School of Higher Education in Biała Podlaska
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 6, No. 2/2014 2014 Go to
3. Physical Fitness of Students who Go in for Boxing in the Process of their Physical Training
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 8, No. 4/2014 2014 Go to
4. Wymagania kompetencyjne w zawodzie marketingowca – przygotowanie do zawodu a realia rynkowe (studenci/absolwenci uczelni kontra pracodawcy)
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
5. Opinie licealistów i studentów dotyczące eutanazji. Od akceptacji do kontestacji
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2015 2015 Go to
6. Motives for Commencing Studies and Expectations Concerning Professional Competence in Students who Practice, Used to Practice or Have Never Practiced Sports
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Go to
7. The Diversity of the Place of Residence of Students and their Level of Physical Activity
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Go to
8. Telefon komórkowy w komunikacji i edukacji śląskich studentów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
9. MOTYWY PODEJMOWANIA PRACY PRZEZ STUDENTÓW STACJONARNYCH- WYNIKI BADAŃ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
10. Studia doktoranckie jako przestrzeń refleksyjnosci?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2014 2014 Go to
11. Flexibility Program among Lower Secondary School Students and Physical Fitness Indicators Assessed in the Convention of Health-related Fitness (H-RF)
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 15, No. 3/2016 2016 Go to
12. STUDIA DUALNE Z PERSPEKTYWY PRZYSZŁEJ PERSPEKTYWY TRANZYCJI STUDENTÓW KIERUNKÓW EKONOMICZNYCH NA RYNEK PRACY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Go to
13. Obowiązkowe praktyki religijne licealistów w Kaliszu i studentów w Poznaniu
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2016 2016 Go to
14. Doświadczenie pracy i jego znaczenie dla kształtowania postaw przyszłych kadr obsługi ruchu turystycznego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
15. Physical Activity of Polish and Turkish University Students as Assessed by IPAQ
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Go to
16. Diversity of Nutrition among Male and Female Ukrainian Students
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Go to
17. Stages of Vacation Planning by the Academic Youth in 2015
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
18. Nieobowiązkowe praktyki religijne licealistów w Kaliszu i studentów w Poznaniu
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2016 2016 Go to
19. Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - pierwsze kroki na rynku pracy. Badania ankietowe
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
20. Funkcjonowanie studentów we współczesnej rzeczywistości uniwersyteckiej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Go to
21. Zaspokajanie potrzeb i realizacja aspiracji życiowych w trakcie studiów wyższych – opinia studentów pokolenia „Z”
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Go to
22. Monitoring System of Functional Ability of University Students in the Process of Physical Education
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 17, No. 1/2017 2017 Go to
23. Pedagogiczny kontekst postrzegania człowieka starego i starości jako fazy życia przez kandydatów na nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2015 2015 Go to
24. Na marginesie sporu. Akcja i reakcja studentów wobec reformy szkolnictwa wyższego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Go to
25. Edukacja zdalna formą kształcenia ukierunkowanego na studenta
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Go to
26. Absolwenci studiów wyższych o studiach III stopnia z perspektywy przemian rynku edukacyjnego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2014 2014 Go to
27. Zaangażowanie w studiowanie czy pozorowanie?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2014 2014 Go to
28. Student – klient na współ- czesnym uniwersytecie
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2014 2014 Go to
29. Uczenie się przez oduczanie – modyfikowanie reprezentacji społecznych przyszłych nauczycieli
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Go to
30. Studenci oszukują system, czy system oszukuje studentów? Perspektywy uczciwości wśród studentów na przykładzie zjawiska plagiaryzmu
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Go to
31. Umiejętności uczenia się studentów pedagogiki.
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Go to
32. Psychologiczny portret studenta Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Go to
33. Działalność duszpasterska o. dr. Władysława Siwka TJ w Szczecinie
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2013 2013 Go to
34. Karty rabatowe jako sposób budowania relacji ze studentami
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
35. Level of Physical Activity of the Students at the University of Tuzla According to IPAQ
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 21, No. 1/2018 2018 Go to
36. Revue des recherches empiriques sur l’anxiété langagière et la réussite
(Annales Neophilologiarum)
10 (2016) 2016 Go to
37. Studenci o unikaniu porad
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Go to
38. Samoocena studentów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w zakresie wybranych komponentów przygotowania muzycznego. Komunikat z badań
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Go to
39. Samoświadomość studentów a ich opinie na temat współczesnej uczelni w świetle idei uniwersytetu Jerzego Brzezińskiego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Go to
40. Między obojętnością a zaangażowaniem. Źródła dylematów decyzji wyborczych studentów
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2017 (22) 2018 Go to
41. Funkcjonowanie w szkole wyższej studentów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Go to
42. Pommern als Bildungslandschaft vor der Reformation – Elemente, Strukturen, Funktionen
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2018 2018 Go to
43. Warunki rozwoju kapitału społecznego w Hiszpanii i w Polsce – analiza wyników badań
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/1 2018 2018 Go to
44. Prevalence of Depressive Symptoms among Young Adults in Szczecin
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 25, No. 1/2019 2019 Go to
45. Students of the University of Szczecin as Candidates for the Olympic or Paralympic Games Tokyo 2020
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 26, No. 2/2019 2019 Go to
46. Improvement of Student Physical State and Coordination of Movements by Means of Alish Belt Wrestling
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 26, No. 2/2019 2019 Go to
47. A study of the cognitive level and some basic skills in basketball among secondary students according to gender and intelligence variables
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 27, No. 3/2019 2019 Go to
48. Somatic and typological differentiation of first-year male and female students from the Jozef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw"
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 28, No. 4/2019 2019 Go to
49. Readiness to change and pro-health behaviours among students of physical education and other teaching specialisations
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 28, No. 4/2019 2019 Go to
50. Prevalence, attitudes and motivations concerning dietary supplements in sport intake among medical students
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 28, No. 4/2019 2019 Go to
51. Salsa dance and perceived mental health benefits: a servant leadership theory-driven study
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 28, No. 4/2019 2019 Go to
52. Istota i znaczenie kreatywności dla studentów kierunku zarządzanie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
53. O funkcjach motywacji w dydaktyce akademickiej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2018 (24) 2019 Go to
54. Dimensions of co-production of education service
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Go to
55. Applied Physical Program on Changes of Body Postures and Dynamic Spine Function in Female Secondary School Students
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 30, No. 2/2020 2020 Go to
56. Tracking daily steps: an investigation on a small post-secondary campus
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 31, No. 3/2020 2020 Go to
57. Sense of generalised self-efficacy and pro-health behaviours of Polish and Spanish physical education students
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 31, No. 3/2020 2020 Go to
58. Tokyo 2020. Olimpic and Paralympic qualifications of students, graduates and employees of the University of Szczecin
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 32, No. 4/2020 2020 Go to
59. Kognitive und affektive individuelle Merkmale von Fremdsprachenlernenden. Fokus: Polnische Germanistikstudenten
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 30 2021 Go to
60. Students and Graduates of the University of Szczecin at the 32nd Olympic Games Tokyo 2020
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 35, No. 3/2021 2021 Go to
61. Małżeństwo i rozwody w świadomości młodzieży polskiej przełomu XX i XXI wieku w świetle badań socjologicznych
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Go to
62. Cross-border cooperation of students in developing their social competencies
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Go to
63. Organizacja dojazdów do szkół ponadpodstawowych – sposoby radzenia sobie z wykluczeniem komunikacyjnym
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 38 (67) 2023 2023 Go to
64. Student Attitudes 2015-2023 Towards the Use of Modern Technology to Measure their Own Physical Activity
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 43, No. 3/2023 2023 Go to
65. Propriofoot Concept Implemented in Physical and Sports Education Classes with the Aim of Improving Foot Health and Body Posture in Female Students
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 45, No. 1/2024 2024 Go to
Page