Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2017.1-09
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / 1/2017
Samoświadomość studentów a ich opinie na temat współczesnej uczelni w świetle idei uniwersytetu Jerzego Brzezińskiego
(Self-consciousness of students and their opinions on present university on the basis of Jerzy Brzezinski idea of the university)

Authors: Janusz Ślusarski
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lotniczych w Dęblinie
Keywords: self-consciousness students’ opinions space of values Jerzy Brzezinski idea of university
Data publikacji całości:2018
Page range:17 (103-119)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The author of the article, taking into consideration assumptions of the idea conception of J. Brzezinski University, examined students from two universities that had been chosen in a random way. On the basis of the research results that he shows, seen by the respondents, a picture of the universities that are placed in value space defined on the basis of the idea conception of J. Brzezinski University. The students’ opinions are referred also to their self-consciousness’s which, from his point of view, become the crucial factor differing their opinions in the range.
Download file

Article file

Bibliography

1.Brzeziński, J. (1994). Rozważania o uniwersytecie. W: J. Brzeziński, L. Witkowski (red.), Edukacja wobec zmiany społecznej (s. 23–47). Poznań–Toruń: Wydawnictwo „Edytor”.
2.Góralski, A. (1974). Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN.
3.Ślusarski, J. (2007). „Skrzywienia” rynkowe współczesnej edukacji. Uczelnie prywatne na podstawie opinii studentów. Zeszyty Naukowe WSUPiZ. Pedagogika, 7, 145–154.
4.Zaborowski, Z. (1989). Psychospołeczne problemy samoświadomości. Warszawa: PWN.
5.Zaborowski, Z. (1994). Współczesne problemy psychologii społecznej i psychologii osobowości. Warszawa: „Profi”.
6.Zaborowski, Z. (1998). Świadomość i samoświadomość człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Psychologii i Kultury „Eneteia”.
7.Zaborowski, Z. (2000). Teoria treści i form samoświadomości. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
8.Zaborowski, Z. (2002). Człowiek jego świat i życie. Próba integracji. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.