Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / 1/2017

Year of publication:2018
# Title Page range Authors Actions
1.

Fenomenologia jako metoda myślenia – u podstaw warsztatu badań ejdetycznych


(Phenomenology as a method of thinking at the heart of eidetic research workshop)
14 (9-22) Jarosław Gara More
2.

Idea uniwersytetu katolickiego


(An Idea of a Catholic University)
7 (25-31) Paweł Kaźmierczak More
3.

Biografia w uniwersum kształcenia akademickiego


(Biography in the learning universe)
9 (33-41) Dorota Sieroń-Gałusek More
4.

VIII Polska Rama Kwalifikacji. Kształcenie badaczy czy transformatywnych praktyków?


(VIII Polish Qualifications Framework. The education of researchers or transformative practitioners?)
11 (43-53) Anna Babicka-Wirkus, Lucie Bucharová Bucharová More
5.

Przesłanie dydaktyki lotniczej II Rzeczypospolitej dla współczesnej „Szkoły Orląt”


(Meaning of the Second Republic of Poland aeronautics didactics for contemporary Polish Air Force Academy)
10 (55-64) Andrzej Marciniuk More
6.

Studenci o unikaniu porad


(Students about avoiding advice)
10 (67-76) Józef Kargul More
7.

Jakie szanse rozwojowe stwarza uniwersytet „w kryzysie”? Z doświadczeń studentów pedagogiki


(What opportunities for students’development the university in crisis creates? Experiences of pedagogics students)
13 (77-89) Dorota Pauluk More
8.

Samoocena studentów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w zakresie wybranych komponentów przygotowania muzycznego. Komunikat z badań


(Self-evaluation of students of preschool and early childhood education on selected components of musical preparation. Report of research)
12 (91-102) Joanna Szczyrba-Poroszewska More
9.

Samoświadomość studentów a ich opinie na temat współczesnej uczelni w świetle idei uniwersytetu Jerzego Brzezińskiego


(Self-consciousness of students and their opinions on present university on the basis of Jerzy Brzezinski idea of the university)
17 (103-119) Janusz Ślusarski More
10.

Od perkusji do orkiestry. Umiejętności studentów w zakresie stosowania instrumentów muzycznych w pracy z dziećmi w przedszkolu i w klasach I–III


(From percussion to orchestra. Students’ skills of using instruments working with children in kindergarten and classes I to III of primary school)
10 (121-130) Monika Semik More
11.

Nowa perspektywa praktycznego kształcenia nauczycieli


(New perspective of practical teacher training)
11 (133-143) Anna Kienig, Agnieszka Suplicka More
12.

Nowe tendencje w rozwoju oprogramowania wspomagającego proces nauczania na podstawie projektu METATUTOR – innowacyjne oprogramowanie optymalizujące proces uczenia się na podstawie diagnozy metastrategii poznawczych użytkownika


(New tendencies in the development of software supporting the process of teaching. On the base of the project METATUTOR – innovative software for optimizing process of learning under the diagnose of cognitive metastrategies of user)
4 (147-150) Tomasz Juńczyk, Kamila Piechowiak More
13.

Recenzja książki: Anna Krajewska, Współdziałanie dydaktyczne nauczycieli akademickich i studentów a jakość kształcenia na przykładzie studiów pedagogicznych, Białystok 2016, ss. 433


(Book review: Anna Krajewska, Współdziałanie dydaktyczne nauczycieli akademickich i studentów a jakość kształcenia na przykładzie studiów pedagogicznych, Białystok 2016, ss. 433 Wydanie)
6 (151-156) Teresa Joanna Andrzejewska More