Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2017.1-12
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / 1/2017
Nowe tendencje w rozwoju oprogramowania wspomagającego proces nauczania na podstawie projektu METATUTOR – innowacyjne oprogramowanie optymalizujące proces uczenia się na podstawie diagnozy metastrategii poznawczych użytkownika
(New tendencies in the development of software supporting the process of teaching. On the base of the project METATUTOR – innovative software for optimizing process of learning under the diagnose of cognitive metastrategies of user)

Authors: Tomasz Juńczyk
American Systems sp. z o.o.

Kamila Piechowiak
American Systems sp. z o.o.
Keywords: multiple intelligences cognitive style electronic educational tools
Data publikacji całości:2018
Page range:4 (147-150)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Searching effective methods of learning is one of the challenges of educational system. Individual differences among learners make difficult the finding universal methods. Modern technologies might be useful. The aim of the article is to present innovative software for optimizing process of learning under the diagnose of cognitive metastrategies of user
Download file

Article file

Bibliography

1.Gardner, H. (1999). Intelligence Reframed. Multiple Intelligences for the 21st Century. New
2.York: Basic Books.
3.Matczak, A. (2000). Style poznawcze. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki,
4.t. II (s. 761–782). Gdańsk: GWP.
5.Nosal, C.S. (2000). Różnice indywidualne w stylach uczenia się i myślenia. Przegląd Psychologiczny,
6.4 (43), 469–480.