Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-28
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Wymagania kompetencyjne w zawodzie marketingowca – przygotowanie do zawodu a realia rynkowe (studenci/absolwenci uczelni kontra pracodawcy)
(Competency Requirements in the Profession of a Marketer – Preparation for the Profession in Face of Market Reality (Students/Graduates versus Employers))

Authors: Sylwia Wrona
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keywords: labor market higher school graduates employers students marketer competences
Year of publication:2015
Page range:14 (345-358)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Effective marketing campaigns are not accidental, they are the result of the work of people employed in this area. It is their knowledge, skills and social competences that determine success or defeat of undertaken action. The purpose of the paper is to identify competency requirements in the marketer’s profession, to confront the opinion of students and employers on this issue and to indicate the role of universities in preparing graduates to undertake work associated with this area.
Download file

Article file

Bibliography

1.Doliński D., Grzyb T., Pracodawcy o absolwentach wybranych kierunków Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Raport podsumowujący badania jakościowe i ilościowe, Kuźnia Kadr IV, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2015.
2.Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
3.https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx.
4.Kocór M., Strzebońska A., Dawid-Sawicka M., Rynek pracy widziany oczami pracodawców, PARP, Warszawa 2015, http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20150410104351/Rynek_pracy_widziany_oczami_pracodawc_w.pdf?1428655495.
5.Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki. Raport podsumowujący IV edycję badań BKL z 2013 r., red. J. Górniak, PARP, Warszawa 2014, http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20140523082725/BKL_IVed_raport_podsumowujacy.pdf?1400826454.
6.Koprowska D., Sepkowska Z., Sułkowski Ł., Standard kwalifikacji zawodowych dla zawodu specjalista ds. marketingu i handlu (sprzedaży), MPiPS, Warszawa 2003, www.kwalifikacje.praca.gov.pl/.
7.Nowak A., Zawody przyszłości. Zobacz, w których branżach będzie najwięcej ofert pracy w 2020 roku, www.money.pl/gospodarka/ wiadomosci/artykul/zawody-przyszlosci-zobacz-w-ktorych,221,0,1662429.html.
8.Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, red. T. Rostowski, Difin, Warszawa 2004.
9.Prognozy zatrudnienia w Polsce do 2020 roku. Syntetyczne wyniki i wnioski. Raport IX, red. E. Kwiatkowski, B. Suchecki, IPiSS, Warszawa 2014, https://www.prognozowaniezatrudnienia.pl/g2/oryginal/2014_06/d28a7ae2742838684c7ae38deff172ee.pdf.
10.Raport. Dwa światy. Kompetencje przyszłości 2014, Stowarzyszenie ABK i Adam Dębowski – Instytut Liderów Zmian, 2014, www.wsiie.olsztyn.pl/fileadmin/user_upload/biuro_karier/pdf/kompetencje_przyszlosc_dla_studenow.pdf.
11.Shippmann J.S. et al., The practice of competency modeling, „Personnel Psychology” 2000, Vol. 53, Iss. 3.
12.Wąsowska-Bąk K., Górecka D., Mazur M., Assessment/Development Center, Poznaj najskuteczniejszą metodę oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy, Wyd. Helion, Gliwice 2012.
13.Whiddett S., Hollyforde S., Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.