Search

Result: Found records: 20.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Shaping social competences and social capital in children and adolescents by means of non-formal education methods and techniques
(European Journal of Service Management)
Vol. 15, 1/2015 2015 Go to
2. Kompetencje menedżera podmiotu leczniczego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
3. Wymagania kompetencyjne w zawodzie marketingowca – przygotowanie do zawodu a realia rynkowe (studenci/absolwenci uczelni kontra pracodawcy)
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
4. Wpływ transformacji na cyfryzację i wirtualizację polskiej gospodarki
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
5. The evaluation of the digital competences of poland and polish enterprises in the concept of the multi-criteria measurement of digitization
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
6. KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW A PROCESY TRANSFERU TECHNOLOGII W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH WYSOKIEJ TECHNIKI W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Go to
7. Między przetrwaniem a przemianą. Szkoła wyższa wobec fundamentalnej aporii .
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Go to
8. Kompetencje informatyczne w realizacji koncepcji zdolności dynamicznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
9. Dialogiczność w kształceniu pedagogicznym studentów resocjalizacji
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Go to
10. Ocena kompetencji jako narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania pracy w przedsiębiorstwie budowlanym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
11. Wykorzystanie normy ISO 10015 w doskonaleniu kompetencji personelu w systemach zarządzania bezpieczeństwem żywności
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
12. Inwestycja w rozwój kompetencji kluczowych wśród dzieci i młodzieży - studium przypadku
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
13. Pomiędzy praktyką i teorią. W poszukiwaniu modelu doskonalenia muzealników
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2018 2018 Go to
14. Kompetencje cyfrowe w polityce innowacyjnej Polski i Unii Europejskiej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
15. Rola kompetencji pracowniczych w administracji publicznej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
16. Funkcjonowanie turkusowych organizacji w kontekście kompetencji pracowniczych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
17. Kompetencje czytelników w oczach wydawców Kronik Bolesława Prusa
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Go to
18. Model kompetencji kierownika projektu według najnowszych wytycznych IPMA Project ExecellenceBaseline 4.0
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
19. Children’s economic education – are we educate e-leaders?
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
20. LUKA KOMPETENCYJNA WŚRÓD KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW W DOBIE GOSPODARKI 4.0
(Europa Regionum)
t. 36 2018 2018 Go to
Page