Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.48-29
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 2 (48) 2017
Wykorzystanie normy ISO 10015 w doskonaleniu kompetencji personelu w systemach zarządzania bezpieczeństwem żywności
(The Use of ISO 10015 in Improving Competences of the Personnel in Food Safety Management Systems)

Authors: Agata Szkiel
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Keywords: management system food safety training ISO 10015 personnel competences
Year of publication:2017
Page range:11 (311-321)
Klasyfikacja JEL: M53
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The factors determining the effectiveness of food safety management systems are competences, awareness and involvement of the personnel. Personnel with system-related tasks needs to be regularly assessed and they should have the constant opportunity to grow professionally, firstly through regular participation in in-house training courses. The paper aims at analyzing guidelines for training contained in the ISO 10015 and at assessing the possibilities of using these guidelines as a tool for improvement of competences of staff with tasks in food safety management systems. The paper discusses requirements of standards for food safety management systems in terms of human resources management as well as ISO 10015 guidelines on training in terms of their use in the planning, organization, provision and assessment of in-house training in food safety management systems.
Download file

Article file

Bibliography

1.Armstrong, M. (2002). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
2.British Retail Consortium. (2015). Globalna Norma Bezpieczeństwa Żywności. Wydanie 7. Pobrano z: https://www.brcbookshop.com/p/1658/brc-global-standard-for-food-safety-issue-7-pl-free-pdf.
3.Dzwolak, W. (2005). GMP/GHP w produkcji bezpiecznej żywności. Olsztyn: BD Long.
4.Dzwolak, W., Żuraw, I. (2003). Zarządzanie dokumentacją HACCP w małych i średnich firmach przemysłu spożywczego. Olsztyn: Studio 108.
5.Ejdys, J. (2007). Zarządzanie wiedzą – czynnikiem doskonalenia systemów zarządzania. Problemy Jakości, 5, 12‒16.
6.IFS Food. (2012). Standard do auditowania jakości oraz bezpieczeństwa produktów spożywczych. Wydanie 6.
7.Kołożyn-Krajewska, D., Sikora, T. (2010). Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
8.PN-EN ISO 22000:2006 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego.
9.PN-ISO 10015:2004 Zarządzanie jakością. Wytyczne dotyczące szkolenia.
10.Pocztowski, A. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
11.Rybak, M. (2000). Rozwój potencjału pracy. W: A. Sajkiewicz (red.), Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja, kierowanie, ekonomika. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
12.Sitko-Lutek, A. (2005). Doskonalenie kompetencji współczesnego menedżera. W: E. Masłyk-Musiał (red.), Zarządzanie kompetencjami w organizacji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Menedżerskiej.
13.Trafiałek, J., Pawłowska, J. (2013). Analiza efektów szkolenia pracowników firmy cateringowej z wdrożonym systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności, zgodnym z normą ISO serii 22000. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 1 (86), 217‒229.
14.Trybuch, D. (2012). Szkolenia jako działania zapobiegawcze w systemie zarządzania jakością. Problemy Zarządzania, 10, 2 (37), 245‒257.
15.Wojtyńska, J. (2008). Norma PN-ISO 10015:2004 wsparciem dla szkoleń i rozwoju pracowników. Problemy Jakości, 2, 17‒20.
16.Żebrowska, E. (2004). Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemie zarządzania jakością. Problemy Jakości, 9, 24‒30.