Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/2-04
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 51/2 2018
Funkcjonowanie turkusowych organizacji w kontekście kompetencji pracowniczych
(Functioning teal organizations in the context of workers competences)

Authors: Anna Kałwa-Rojczyk
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Keywords: teal organizations competences engagement
Year of publication:2018
Page range:10 (45-54)
Klasyfikacja JEL: M54
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In the article the subjects of functioning teal organizations as a factor which determines workers competences were considered. Category od teal organization was characterized and concept of workers competences was approximated. There also was presented, that when compared workers competences in teal organizations with that manage in traditional way, teal one has advantage. The juxtaposition helped to express fields of competences in which functioning teal organizations is more effective than these managed in hierarchical way.
Download file

Article file

Bibliography

1.Allen, J., Valden, R. (2010). Flexible Proffesional in the Konwledge Society. Research Centre for Education and the Labour Market. Maastricht University: Springer.
2.Blikle, A. (2014). Kompendium turkusowej samoorganizacji. Pobrane z: www.możnainaczej.com.pl (15.02.2018).
3.Błaszczyk, W. (red) (2005). Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Cooper, C.L., Cartwright, S. (1994). Healthy Mind: Healthy Organization – A Proactive Approach to Occupational Stress. Human Relations, 4, (47), 455–471.
5.Graves, C.W. (1970). Levels of Existence: an Open System Theory of Values. Journal of Humanistic Psychology, 10, 131–155.
6.Graves, C.W. (2005). The never ending Quest. Santa Barbara: ECLET.
7.Jeznach, A. (2017). Szef, który ma czas. Ewolucja zarządzania – dziennik budowy turkusowej firmy. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
8.Juchnowicz, M. (2016). Zaangażowanie pracowników. Sposoby i oceny motywowania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
9.Laloux, F. (2014). Pracować inaczej. Warszawa: Studio EMKA.
10.Mikuła, B. (2005). Zdrowa organizacja. Problemy Jakości, 4, 22–24.
11.Moczydłowska, J.M., Kowalewski, K. (2014). Nowe koncepcje zarządzania ludźmi, Warszawa: Difin.
12.Oleksyn, T. (2006). Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
13.Pocztowski, A. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
14.Sedlak & Sedlak (2013). Ile czasu marnujemy w pracy? Pobrane z: https://rynekpracy.pl/artykuly (15.02.2018).
15.Sedlak & Sedlak (2015). Na jakie kwalifikacje i kompetencje występuje największe zapotrzebowanie? Pobrane z: https://rynekpracy.pl/artykuly (15.02.2018).
16.Szczepańska-Woszczyna, K. (2016). Kompetencje menedżerskie w kontekście innowacyjności przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17.Śliboda, M. (2017a). Jak zbudować i utrzymać zaangażowanie emocjonalne pracowników. Master Class HR. Pobrane z: Youtube.com/watch?v=ODOMKldXnjQ (15.02.2018).
18.Śliboda, M. (2017b). Szanse i zagrożenia w partycypacyjnym stylu zarządzania. Pobrane z: Youtube.com/watch?v=3a5q0NpfQXg (15.02.2018).
19.Wziątek-Staśko, A. (2016). Motywowanie w erze WEB 2.0+. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.