Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2016.2-07
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2016
Między przetrwaniem a przemianą. Szkoła wyższa wobec fundamentalnej aporii .
(Between survival and transformation. Academy towards fundamental aporia)

Authors: Mirosława Nowak- Dziemianowicz
Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław
Keywords: pedagogical intervention sociological intervention commitment critical competences emancipation adaptation education
Year of publication:2016
Page range:16 (89-104)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article is an attempt to answer the question about the possibility of overcoming the contradictions between the two possible objectives of higher education. On the one hand, such a goal (verbalized widely in public debate and by research specialists) is adaptation regarded as a condition of survival in a world of risk and universal competition. Employers' expectations, the market as the regulator of education, education "on request" are common ways of thinking about the goals of higher education. However, education on its every level has to fulfill other tasks and functions (besides adaptation). It is a way to development and self-development, it is an opportunity for self-fulfillment and autonomy. It is an opportunity to acquire critical competences that allow the understanding of the world around us, ourselves and our relationships with others. Involved, interventional studies and recognition are a chance to solve this problem.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Sic!, Warszawa 2000.
2.Czerepaniak-Walczak M., Idea uniwersytetu: wspólnoty poszukiwania prawdy czy przedsiębiorstwa produkowania wy¬kształcenia?, w: Pedagogika. Zakorzenienie i transgresja, red. M. Nowak-Dziemianowicz, P. Rudnicki, Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2011.Giddens A., Nowoczesność i tożsamość: „ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. A. Szulżyńska, PWN, War¬szawa 2007.
3.Kwaśnica R., Dwie racjonalności: od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej, IKN, Wrocław 1987, s. 100.
4.Kwieciński Z., Tropy – ślady – próby: studia i szkice z pedagogii pogranicza, Edytor, Poznań 2000;
5.Melosik Z., Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, Impuls, Kraków 2013.
6.Nowak-Dziemianowicz M., Kompetencje społeczne jako jeden z efektów kształcenia w Krajowych Ramach Kwalifikacji w kontekście pytań o cele i funkcje edukacji, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2011, s. 5.
7.Nowak-Dziemia¬nowicz M., Oblicza nauczyciela. Oblicza szkoły, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2001.
8.Relacja z debaty „Polska po katastrofie. Państwo-społeczeństwo-polityka” z udziałem: Henryka Domańskiego, Dariu¬sza Gawina, Macieja Gduli, Mirosławy Grabowskiej, Anna Gizy-Poleszczuk, Aleksandra Halla, Jacka Kochanowicza, Roberta Krasowskiego, Ireneusza Krzemińskiego, Radosława Markowskiego, Rafała Matyji, Janusza Reykowskiego, Andrzeja Rycharda, Aleksandra Smolara, Wiesława Staśkiewicza, Mirosława Wyrzykowskiego, 7.04.2011, http://www. batory.org.pl/programy_operacyjne/debaty/2011/polska_po_katastrofie_panstwospoleczenstwopolityka.
9.Szafraniec A., Anomia – przesilenie tożsamości: jednostka i społeczeństwo wobec zmiany, Wyd. UMK, Toruń 1986.
10.Szomburg J., Jaki model rozwoju, jak edukacja? Wielkie przewartościowanie, w: Rozwój i edukacja. Wielkie przewartościowa¬nie, red. J. Szomburg, IBNGR,
11.Gdańsk 2011, s. 12.