Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2016

Year of publication:2016

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Społeczeństwo wychowujące w zagrożeniu? Kryzys jako źródło nadziei. Zaproszenie do dyskusji

2 (7-8) Zbigniew Kwieciński More
2.

Szanse i zagrożenia emancypacji poprzez edukację w szkole wyższej


(Chances and risks of emancipation through education at the university)
11 (11-21) Maria Czerepaniak-Walczak More
3.

Zaangażowanie studentów w proces kształcenia uniwersyteckiego


(The involvement of students in the process of academic education)
14 (23-36) Barbara Kromolicka More
4.

Szkoły wyższe wobec mitu indywidualizacji


(Universities in the face of individualisation myth)
21 (37-57) Wiesław Andrukowicz More
5.

Pola dyskusji wokół wartości mniejszych ośrodków akademickich (na przykładzie cieszyńskiego ośrodka Uniwersytetu Śląskiego)


(Fields of discussion around the value of smaller academic centers (on the example of the University of Silesia in Cieszyn))
14 (59-72) Katarzyna Olbrycht More
6.

Definition of Learning Outcomes by University Teachers in the Context of the National Qualifications Framework of the Slovak Republic

14 (73-86) Martina Kosturkova, Janka Ferencova, Valentina Surakova More
7.

Między przetrwaniem a przemianą. Szkoła wyższa wobec fundamentalnej aporii .


(Between survival and transformation. Academy towards fundamental aporia)
16 (89-104) Mirosława Nowak- Dziemianowicz More
8.

Czy studenci ekonomii są homo oeconomicus? Ekonomiczne motywy podejmowania studiów wyższych


(Whether students are homo economicus or not?)
9 (105-113) Wojciech Jarecki More
9.

Kilka uwag o zadawaniu pytań i ich roli w dydaktyce akademickiej


(Remarks on asking questions and their role in academic teaching)
10 (115-124) Błażej Sajduk More
10.

Funkcjonowanie studentów we współczesnej rzeczywistości uniwersyteckiej


(Students and their behavior in the current university reality)
16 (127-142) Monika Chorab More
11.

Zaspokajanie potrzeb i realizacja aspiracji życiowych w trakcie studiów wyższych – opinia studentów pokolenia „Z”


(Satisfaction of needs and fulfilment of personal aspirations during higher education – opinion of the Generation Z students)
12 (143-154) Justyna Wrzochul-Stawinooga More
12.

Recenzja książki: Dorota Pauluk,Ukryte programy uniwersyteckiej edukacji i ich rezultaty. Doświadczenia studentów pedagogiki, Kraków 2016, ss. 344


(Review of a book: Dorota Pauluk, Ukryte programy uniwersyteckiej edukacji i ich rezultaty. Doświadczenia studentów pedagogiki, Kraków 2016, 344 pages .)
6 (157-162) Małgorzata Mikut More
13.

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej Komu potrzebna jest szkoła wyższa? Indywidualność, lokalność, bolonizacja, europeizacja, 8–9 września 2016 r., Międzyzdroje


(The report from all-Poland Scientific Conference Who needs a higher education? Individuality – localness – Bolonisation – Europeanization, 8-9 September 2016, Miedzyzdroje)
5 (163-167) Angelika Felska More