Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2016.2-05
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2016
Pola dyskusji wokół wartości mniejszych ośrodków akademickich (na przykładzie cieszyńskiego ośrodka Uniwersytetu Śląskiego)
(Fields of discussion around the value of smaller academic centers (on the example of the University of Silesia in Cieszyn))

Authors: Katarzyna Olbrycht
Uniwersytet Śląski
Keywords: small university peripheral college university Bologna system
Data publikacji całości:2016
Page range:14 (59-72)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Higher education establishments and policy towards them have recently been the subject of numer­ous debates in academic environments. In light of the proposed changes in the Polish higher education the situation of small academic centers, their functions, formal status and prospects, becomes more and more unclear. The author takes up the issue by formulating some questions and suggesting direc­tions for seeking answers. As an example illustrating the problems she discusses the academic center in Cieszyn, which brings together two departments of the University of Silesia in Katowice. Two questions guide the adopted way of consideration: Are higher education establishments needed in small centers? What kind, for whom and for what? What are the advantages and weaknesses of small academic centers and what difficulties do they face? Who should feel responsible for them?
Download file

Article file

Bibliography

1.Czerepaniak-Walczak M., Aksjologiczne aspekty procesu bolońskiego; pytania o jego przesłanki i cele w kontekście akademickiego kształcenia pedagogów, w: Aksjologia w kształceniu pedagogów, red. J. Kostkiewicz, Impuls, Kraków 2008, s. 33.
2.Kołakowski L., Po co uniwersytet?, w: Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania, Znak, Kraków 2009, s. 266–267.
3.Lewowicki T., Cieszyńskie wydanie „Ruchu Pedagogicznego”, „Ruch Pedagogiczny” 1992, nr 3-4, s. 3.
4.Marody M., O społecznym zakorzenieniu kultury uniwersytetu, „Nauka” 2014, nr 2, s. 31–32.
5.Olbrycht K., Filia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie na początku trzeciego dziesięciolecia istnienia, „Zaranie Śląskie” 1992, nr 1-2, s. 125–133.
6.Potulicka E., Neoliberalne reformy edukacji w Stanach Zjednoczonych. Od Ronalda Reagana do Baracka Obamy, Impuls, Kraków 2014, s. 391.
7.Rosner E., Państwowa Wyższa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie w latach 1922–1950, „Zaranie Śląskie”, 1992, nr 1-2, s. 52–72.
8.Stróżewski W., O idei uniwersytetu, w: idem, W kręgu wartości, Znak, Kraków 1992.
9.Szadkowski K., Uniwersytet jako dobro wspólne. Podstawy krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym, PWN, Warsza¬wa 2015.
10.Szczepański J., 25-lecie Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Kilka refleksji, w: W zwierciadle ćwierćwiecza. Uniwersytet Śląski w Katowicach Filia w Cieszynie 1971–1995, Cieszyn 1995, s. 167–171, za: M. Rembierz, Od marzenia o „wolnej szkole” do współczesnych jego realizacji. Idea i cele Letniej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Prof. Jana Szczepańskiego, w: Profesorowi w hołdzie. Publikacja poświęcona setnej rocznicy urodzin profesora Jana Szczepańskiego, red. D. Kadłubiec, Akant, Cieszyn 2014.
11.Wittrock B., Nowoczesny uniwersytet w perspektywie historycznej – rozważania o trzech transformacjach (tekst wykładu w ramach Kongresu Kultury Akademickiej Kraków 2014), „Nauka” 2014, nr 2, s. 16.
12.Woleński J., Uczelnie prowincjonalne, „PAUza Akademicka” 2012, nr 179, s. 2,