Search

Result: Found records: 1518 (record limit: 100, number of pages: 16).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Eliminacja stereotypów związanych z płcią w dziedzinie edukacji – analiza prawno-międzynarodowych zobowiązań Polski
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2015 (12) 2015 Go to
2. ARABISMEN IN DEUTSCHEN WÖRTERBÜCHERN
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Go to
3. Ein Bericht über die Konferenz „Sprache und Meer/mehr?” (Pobierowo, 17.–20. September 2014)
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Go to
4. Fundamental Significance of Physical Activity for Seniors’ Health
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Go to
5. Post-transplant Metabolic Syndrome (PTMS) after Liver Transplantation –Review of the Literature
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Go to
6. Case Study: The Exercise Profile of a Polish Representative in Mountain Running
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 5, No. 1/2014 2014 Go to
7. Comparison of Motor Abilities of Young Children in Poland in the Years 1996 and 2006
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 5, No. 1/2014 2014 Go to
8. The Level of Trainers' Emotional Competence, Sense of Common Purpose and Engagement in its Implementation, and the Impact on the Quality of Relationship with Players in Individual Sports
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 6, No. 2/2014 2014 Go to
9. Regional Strategies for Pro-family Policy in the Care of Rural Child
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Go to
10. Assesment of Dietary Intake and Anthropometric Parametres Among Rugby Union Players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 8, No. 4/2014 2014 Go to
11. Evaluation of pain in athletes – selected methods
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 3, No. 3/2013 2013 Go to
12. The Study of Health Behaviors of Children as the Basis for the Development of Health Education Programs in Rural Areas
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 4, No. 4/2013 2013 Go to
13. Physical Activity and Lifestyle of the Elderly
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 8, No. 4/2014 2014 Go to
14. Selective acceptance of Brassicaceous plants by the peach potato aphid Myzus persicae: a case study of Aurinia saxatilis
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Go to
15. In search of bIopestIcIdes: The effect of caraway Carum carvi essentIal oIl and Its major constItuents on peach potato aphId Myzus persicae probIng behavIor
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Go to
16. Użyteczność informacji finansowych – wybrane aspekty
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
17. Platforma informacyjno-usługowa jako koncepcja wspierania konkurencyjności przedsiębiorstw
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
18. Wykorzystanie rozmytych map kognitywnych w modelowaniu przekazu interaktywnego
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
19. Metoda doboru infrastruktury IT na przykładzie laboratorium uczelni wyższej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
20. Zastosowanie koncepcji Customer Engagement w branży odzieżowej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
21. The country-of-origin effect in the selected transport services
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
22. Kluczowe czynniki determinujące zachowania konsumenckie na przykładzie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
23. Działalność społeczna w III sektorze na przykładzie szczecińskiego stowarzyszenia Równość na Fali
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2015 2015 Go to
24. Idea Fair Trade. W kierunku odpowiedzialnej konsumpcji
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
25. Customer Ratings as a Tool for the Information Asymmetry Reduction in the Hospitality Market
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Go to
26. Preparing a Preschool Age Child for Tourism and Local History Exploration
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Go to
27. Human Resource Management in Chain Hotels on the Example of Radisson Blu Hotel in Szczecin
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Go to
28. Osobowość człowieka a skłonność do wprowadzania innowacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/1 2015 2015 Go to
29. Zarządzanie jakością usług a działalność przedsiębiorstw sektora bankowego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/1 2015 2015 Go to
30. Strategie konkurowania na rynku ochrony zdrowia w Polsce – próba identyfikacji
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Go to
31. Przesłanki powództwa o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 sierpnia 2013 r. (I ACa358/13)
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2015 (10) 2015 Go to
32. Polityka kreowania prozdrowotnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
33. Social media w komunikacji marketingowej wykorzystywane przez polskie urzędy wojewódzkie w promocji zdrowia
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
34. The Transformation of the Tourism Function of the Selected Jelenia Góra County Areas
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Go to
35. Nowe kierunki i zjawiska w zachowaniach rynkowych polskiego społeczeństwa w XXI wieku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
36. Lewą naprzód. Ideologia i walka klas u młodego Zygmunta Baumana
(Nowa Krytyka)
34 rok 2015 2014 Go to
37. Wpływ globalnego kryzysu gospodarczego na funkcjonowanie wybranych Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
38. Budowa wizerunku wymiaru sprawiedliwości
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
39. Czynniki wpływające na wybór miejsca dokonywania zakupu na rynku serów żółtych na przykładzie serów długodojrzewających
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
40. Analiza porównawcza handlu tradycyjnego i elektronicznego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
41. Wyspy tropikalne jako nowy kierunek wyjazdów turystycznych wśród Polaków
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (29) 2015 2015 Go to
42. Komunikacja Miejska w Koszalinie w latach 1945 - 1989
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
43. Obywatelski i samorządowy wymiar polskiej dyplomacji na przykładzie współpracy województwa zachodniopomorskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
44. Z dziejów błaznów na Pomorzu: Błazen Hintze (zm. 1599)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
45. Zapiska obituarna księcia Eryka I Pomorskiego (1449-1459)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
46. WPŁYW ZAUFANIA ORGANIZACYJNEGO NA INNOWACYJNOŚĆ W ŚWIETLE BADANIA JAKOŚCIOWEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Go to
47. PROCES TWORZENIA ZESPOŁÓW ZRÓŻNICOWANYCH JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Go to
48. PARTYCYPACJA BEZPOŚREDNIA PRACOWNIKÓW JAKO CZYNNIK ROZWOJU ORGANIZACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Go to
49. E-LEARNING JAKO ELEMENT LIFELONG LEARNING. PRZYKŁAD SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Go to
50. Recenzja - Marta Juchnowicz (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy – narzędzia – aplikacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Go to
51. Zarządzanie zasobami ludzkimi z perspektywy uniwersalistycznej i sytuacyjnej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Go to
52. Wpływ jakości środowiska pracy na zachowania pracowników
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Go to
53. Kultura organizacyjna a dojrzałość projektowa organizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Go to
54. Rola tożsamości organizacji w budowaniu strategii – studium przypadku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Go to
55. Rozwój zrównoważony jako wyzwanie dla Unii Europejskiej w warunkach globalnej gospodarki
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Go to
56. Prowzrostowy potencjał wewnętrznego rynku usług Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/1 2015 2015 Go to
57. PROBLEM NADWYŻEK I DEFICYTÓW NA RACHUNKACH OBROTÓW BIEŻĄCYCH KRAJÓW STREFY EURO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/3 2015 2015 Go to
58. ROLA ELASTYCZNEJ LINII KREDYTOWEJ W GOSPODARCE POLSKI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/3 2015 2015 Go to
59. Pierwsze opisy podróży Polaków do Ziemi Świętej – wprowadzenie do badań w ujęciu geopoetyki
(Meluzyna)
nr 1 (1) 2014 2014 Go to
60. Mowy weselne z pamiętnika Michała Obuchowicza – edycja krytyczna
(Meluzyna)
nr 1 (1) 2014 2014 Go to
61. Perspektywy rozwoju turystyki uzdrowiskowej w Polsce
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Go to
62. Реализация интенции утешения при помощи совета. Формально-языковой и прагматический анализ на материале русского, польского и чешского языков
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Go to
63. Long-distance Running and its Effects on Cardiorespiratory Adaptation and Physiological Strain in Marathon Runners
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Go to
64. Physical Activity as Prevention of Chronic Illnesses in Seniors
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 14, No. 2/2016 2016 Go to
65. What Does Post-Exercise Proteinuria Tell Us About Kidneys?
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 14, No. 2/2016 2016 Go to
66. „Bzik na punkcie mieszkania”, czyli mieszkanie i jego otoczenie w Prusach w latach 1871 – 1918
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
67. REPORTAŻ NA POMORZU. REKONESANS
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
68. Rozwój żeglarstwa w lewobrzeżnej części Szczecina. Część I. Sekcja Żeglarska KS Świt Skolwin
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
69. Media społecznościowe jako narzędzie budowania relacji przedsiębiorstwa z klientem
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
70. The European Union Strategy for the Baltic Sea Region and the Level of Competitiveness of the BSR Economies
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Go to
71. CSR and Innovativeness of the Organisation
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Go to
72. Telefon komórkowy w komunikacji i edukacji śląskich studentów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
73. Koncepcja zarządzania internacjonalizacją małych i średnich przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
74. Zarządzanie innowacjami w małych i dużych przedsiębiorstwach (analiza porównawcza)
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
75. Niektóre determinanty struktury kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce – badania empiryczne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
76. Perspektywy rozwoju usług faktoringowych dla sektora MSP w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
77. BADANIE ZGODNOŚCI EMPIRYCZNYCH WARTOŚCI NORMATYWNYCH DLA WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH NA RÓŻNYCH POZIOMACH AGREGACJI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
78. Zapomniany światopogląd tragiczny
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Go to
79. Eksperymenty myślowe – współczesne kontrowersje
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Go to
80. Czy sens życia jest tym samym co cel życia?
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Go to
81. Terminalna sedacja - między opieką paliatywną a eutanazją
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Go to
82. Wdzięczność w przestrzeni znaków. Dialog z dialogiem Bubera i Levinasa
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Go to
83. Czy monady mają części? Witkiewicz i jego krytyka mereologii jako ontologii
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Go to
84. Kronika sportowa Szczecina za rok 2015
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
85. Czy istnienie móże być lepsze albo gorsze od nieistnienia? Część II: Wartości osobowe a obiektywne racje moralne
(Analiza i Egzystencja)
36 (2016) 2016 Go to
86. Czy obiektywne życie jest możliwe? Słów kilka na temat esejów Nathaniela Brandena
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Go to
87. Człowiek w imperium czasu, sens w imperium znaków. Hermeneutyka a sens historii
(Analiza i Egzystencja)
34 (2016) 2016 Go to
88. Shaftesbury as Popperian: critical rationalism before its time? Part I
(Analiza i Egzystencja)
35 (2016) 2016 Go to
89. Sfera niczyja jako źródło życia psychicznego: Nietzsche, Scheler, Wittgenstein, Goffman
(Analiza i Egzystencja)
35 (2016) 2016 Go to
90. Curiositas jako kategoria kultury barokowej (XVI–XVII wiek)
(Meluzyna)
nr 1 (4) 2016 2016 Go to
91. Formy ochrony własności intelektualnej a struktura kapitału
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
92. O potrzebie powołania do życia Centralnego Archiwum Stowarzyszenia Elektryków Polskich
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2016 2016 Go to
93. Józef Tomicki (1863–1925) – pionier elektroenergetyki lwowskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2016 2016 Go to
94. Współpraca elektryków krakowskich i lwowskich do 1939 roku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2016 2016 Go to
95. Rozwój energetyki na Pomorzu w latach 1880–1945
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2016 2016 Go to
96. Elektryczność w służbie władzy i ludzi. Elektryfikacja wsi Pomorza Zachodniego w pierwszym ćwierćwieczu po drugiej wojnie światowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2016 2016 Go to
97. Opis budowy i początków działania telegrafów elektromagnetycznych na odcinku częstochowskim Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2016 2016 Go to
98. Koncepcja budowy elektrowni okręgowej w Łodzi w pierwszej połowie XX wieku. Pomysły, uwarunkowania, próby realizacji
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2016 2016 Go to
99. Miernictwo elektryczne na politechnice w Gdańsku w latach 1904–1945
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2016 2016 Go to
100. Historia oceny jakości wyrobów elektrycznych w Polsce
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2016 2016 Go to
Page