Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2017.37-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 37 (2017)
Czy sens życia jest tym samym co cel życia?
(IS THE MEANING OF LIFE THE SAME AS THE PURPOSE OF LIFE? AXIOLOGICAL CONSIDERATIONS)

Authors: Antoni Płoszczyniec
Instytut Filozofii UWr
Keywords: meaning of life life axiological objectivism Elzenberg teleology purpose
Year of publication:2017
Page range:18 (43-60)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of this text is to consider whether the meaning of life and purpose of life is the same. These philosophical investigations assume axiological objectivism, which claims two things: 1) values are a characters or qualities of objects, 2) phrases like ‘X is good’ are sentences in logical sense. As the main methods used in investigations was conceptual and linguistic analysis, which have been used to characterize the notion of ‘life’ and ‘meaning’. This step allowed to precise notion of ‘meaning of life’ and allowed to consider the titled question. Result is negative: meaning of life is based on values, and not on arbitrarily taking purposes. If meaning of life is a some kind of essential good, then purposes cannot make life meaningful, if themselves are not valuable.
Download file

Article file

Bibliography

1.Belknap, G.N. (1938). Objective Value. The Journal of Philosophy, 35 (2), 29–39.
2.Bocheński, J.M. (1993). O sensie życia. W: J.M. Bocheński, Sens życia i inne eseje
3.(s. 7–22). Kraków: Philed.
4.Czeżowski, T. (1989a). Jak rozumieć „sens życia”. W: T. Czeżowski, Pisma z etyki
5.i teorii wartości (s. 171–175). Wrocław: Ossolineum.
6.Czeżowski, T. (1989b). Sens i wartość życia (1). W: T. Czeżowski, Pisma z etyki
7.i teorii wartości (s. 176–179). Wrocław: Ossolineum.
8.Czeżowski, T. (1989c). Sens i wartość życia (2). W: T. Czeżowski, Pisma z etyki
9.i teorii wartości (s. 180–185). Wrocław: Ossolineum.
10.Elzenberg, H. (1991a). Aksjologiczne pojęcie sensu. W: H. Elzenberg, Z filozofii
11.kultury (s. 338–353). Kraków: Znak.
12.Elzenberg, H. (1991b). Czy tak zwany sens może być życiu nadany? W: H. Elzenberg,
13.Z filozofii kultury (s. 375–379). Kraków: Znak.
14.Hostyński, L. (1999). Układacz tablic wartości. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
15.Kołakowski, L. (1957). Światopogląd i życie codzienne. W: L. Kołakowski, Światopogląd
16.i życie codzienne (s. 174–206). Warszawa: PIW.
17.Krąpiec, M.A. (1991). Ja – człowiek. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
18.Plessner, H. (1994). Władza a natura ludzka. Esej o antropologii światopoglądu
19.historycznego. Tłum. E. Paczkowska-Łagowska. Warszawa: Wydawnictwo
20.Naukowe PWN.
21.Przełęcki, M. (2002). Sens życia. W: M. Przełęcki, O rozumności i dobroci. Propozycje
22.i morały (s. 235–240). Warszawa: Semper.
23.Tatarkiewicz, W. (1962). O szczęściu. Warszawa: PWN.
24.Zwoliński, Z. (1974). Byt i wartość u Nicolaia Hartmanna. Warszawa: PWN.