Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 37 (2017)

Year of publication:2017
# Title Page range Authors Actions
1.

Zapomniany światopogląd tragiczny


(A forgotten tragic viewpoint. An attempt to advocate some attitude)
19 (5-23) Katarzyna Szkaradnik More
2.

Terminalna sedacja - między opieką paliatywną a eutanazją


(TERMINAL SEDATION – BETWEEN PALLIATIVE CARE AND MEDICAL ASSISTED DYING)
17 (25-41) Bogna Wach More
3.

Czy sens życia jest tym samym co cel życia?


(IS THE MEANING OF LIFE THE SAME AS THE PURPOSE OF LIFE? AXIOLOGICAL CONSIDERATIONS)
18 (43-60) Antoni Płoszczyniec More
4.

Wdzięczność w przestrzeni znaków. Dialog z dialogiem Bubera i Levinasa


(GRATITUDE AMIDST OF SIGNS. DIALOGUE WITH THE DIALOGUE OF BUBER AND LEVINAS)
17 (61-77) Paweł Szypowski More
5.

Czy monady mają części? Witkiewicz i jego krytyka mereologii jako ontologii


(HAVE MONADS ANY PARTS? WITKIEWICZ ON MEREOLOGY AS ONTOLOGY)
21 (79-99) Artur Szachniewicz More
6.

Czy obiektywne życie jest możliwe? Słów kilka na temat esejów Nathaniela Brandena


(Is the objective life really possible? Analysis of Nathaniel Branden's essays)
14 (101-114) Michał Bomastyk More
7.

Eksperymenty myślowe – współczesne kontrowersje


(Thought Experiments)
8 (115-122) Piotr Biłgorajski More