Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 117 2015
Telefon komórkowy w komunikacji i edukacji śląskich studentów
(Mobile phone as a tool of communication and education of silesian students - opportunities, threats and prospects of application)

Authors: Katarzyna Warzecha
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Keywords: mobile phone mobile phone addiction applications students
Year of publication:2015
Page range:11 (797-807)

Abstract

The purpose of this study is to analyze the possibilities of using mobile phones (especially – smartphones) in the process of education and information and communication by the Silesian students. The study also presents risks resulting from dysfunctional way of using a mobile phone by students (dependence on of talks on the phone, SMS text messages, the phone function). While on the other, the positive side – new opportunities and applications, in particular, smartphones can improve the educational process and information at university level.
Download file

Article file

Bibliography

1.Ha J.H., Chin B., Prk D.H., Ryu S.H., Yu J. (2008), Characteristics of excessive cellular phone use in Korean adolescents, CyberPsychology & Behavior, 11.
2.Lu X., Watanabe J., Liu Q., Uji M., Shono M., Kitamura T. (2011), Internet and mobile phone text-messaging dependency: Factor structure and correlation with dysphoric mood among Japanese adults, Comput Human Behav. 27(5).
3.Masiak J., Pawłowska B. (2013), Porównanie nasilenia objawów uzależnienia od telefonu komórkowego u studentów z Polski, Tajwanu i z USA, Curr Probl Psychiatry, 14(4).
4.Pawłowska B., Potembska E. (2011), Objawy zagrożenia i uzależnienia od telefonu komórkowego mierzonego Kwestionariuszem do Badania Uzależnienia od Telefonu Komórkowego, autorstwa Potembskiej i Pawłowskiej, u młodzieży w wieku od 13 do 24 lat, Curr. Probl. Psychiatry, 12(4).
5.Pawłowska B., Potembska E. (2009), Właściwości psychometryczne Kwestionariusza do Badania Uzależnienia od Internetu (KBUI), Bad. Schizofr., 10.
6.Rutland J.B., Sheets T., Young T. (2007), Development of a scale to measure problem use of short message service: the SMS problem use diagnostic questionnaire, CyberPsychology & Behavior, 10.
7.Warzecha K. (2013), Komputer z dostępem do Internetu jako nieodzowne wyposażenie współczesnych gospodarstw domowych – cele korzystania oraz zagrożenie uzależnie-niem, w: P. Ucieklak-Jeż (red.), „Pragmata tes Oikonomias” cz. 7, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa.
8.Warzecha K. (2014), Internet w życiu współczesnego studenta. Cele i intensywność korzystania a zagrożenie uzależnieniem, w: Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy, red. J. Buko, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 809, Ekonomiczne Problemy Usług nr 113, t. II, Szczecin.
9.http://komorkomania.pl/historiatelefonow/ (2014).
10.http://www.badanianadschizofrenia.org/dat/files/1016_art._nr_40_Pawlowska2.pdf (2014).
11.http://hitech.studentnews.pl/s/178/5179-Telefony-i-urzadzenia/4010642-Mobilne-aplikacje-dla-studentow.htm (2014).
12.http://www.pcformat.pl/Podreczne-pomoce-naukowe,a,1358 (2014).
13.http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/white_paper_c11-520862.html (2014).
14.www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx (2014).